Gestió de la bústia personal

2.1 Introducció

Els titulars d’un compte de correu personal en el nou sistema accedeixen amb els mateix identificador i contrasenya que a la resta d’aplicacions corporatives (ATRI, Intranet..)

Per aquest motiu, per poder disposar d’un compte de correu *@gencat.cat s’ha d’estar donat d’alta en algun dels directoris corporatius existents per als diferents col.lectius (funcionaris, col·laboradors, interins, externs, etc.) gestionats per GICAR (Gestió d’Identitats i Control d’Accés als Recursos.)

La desvinculació del titular d'un compte de correu Gencat del lloc de treball a la Generalitat, pot donar lloc a la deshabilitació i posterior baixa definitiva del compte de correu personal

.

Si ja sou titulars d’un compte personal, podeu accedir a la bústia per web o també des del client de correu (missatgeria) que teniu instal.lada al vostre ordinador (Mozilla Thunderbird o Outlook.)

Les possibles incidències amb la contrasenya s’han de resoldre contactant amb els gestors d’ATRI o de GICARD, seguint el procediment habitual.

Per saber-ne més sobre la gestió de contrasenyes, vegeu la Pràctica 5: Configuració de seguretat, del Mòdul 1

2.2 Gestió de la bústia personal en web (OWA)

La gestió de la bústia en web és senzilla i especialment útil quan volem accedir des de qualsevol punt d’Internet.

Aneu a la pàgina: https://ecorreu.gencat.cat

Identifiqueu-vos en la pantalla emergent amb l’usuari i contrasenya i accediu a l’OWA.

Vegeu més informació en els Mòduls 1 al 6 de formació en OWA

2.3 Gestió de la bústia personal amb el client de correu Mozilla Thunderbird

La configuració estàndard del correu corporatiu personal dels usuaris del Departament d'Ensenyament es fa en el client de correu Mozilla Thunderbird. Aquesta missatgeria està configurada en mode POP3, que permet descarregar automàticament a carpetes locals el correus rebuts.

L’usuari que ja accedia al seu correu amb Mozilla Thunderbird amb bústia del tipus IPLANET no veurà modificat el contingut de la seva missatgeria amb motiu del canvi.

La diferència més important a tenir en compte és que amb el correu Exchange 2010 el nom d’usuari i la contrasenya passen a ser els mateixos que per accedir a l’ATRI.

Quan us connecteu a la missatgeria només us demana la contrasenya
 • Accés

Entreu a la vostra missatgeria clicant la icona que hi ha a l’escriptori del Windows i en la finestra emergent introduïu la contrasenya.

 • Recepció de nous missatges

En accedir-hi es descarreguen, des del servidor remot, els missatges que han entrat des de la darrera connexió. Mentre esteu connectats, aniran apareixent a la bústia d’entrada els nous missatges que rebeu.

Les carpetes de la bústia d’entrada es troben ubicades en local, al disc dur de l’ordinador
 • Paràmetres de la bústia

Podeu canviar els paràmetres en que la missatgeria gestiona els missatges, i adequar-la a les vostres preferències i necessitats:

Disposeu, entre d’altres, de les següents opcions:

a) Deixa els missatges al servidor

Amb aquesta opció activada podeu mantenir els missatges en el servidor, per tant els teniu accessibles des de qualsevol punt d’Internet. Cal eliminar missatges del servidor cada cert temps, o sempre que sigui necessari alliberar espai.

Si no està activada l’opció, els missatges es descarreguen en la missatgeria i desapareixen del servidor. S’allibera espai i s’elimina el risc de sobrepassar la capacitat màxima assignada (over quota), però té l’inconvenient que no es poden consultar els missatges ja descarregats si us connecteu des d’un altre aparell.

b) Deixa els missatges al servidor |  Com a màxim

Amb aquesta opció activada, els missatges estaran visibles durant els dies indicats en el servidor, encara que ja els hàgiu descarregat a la missatgeria. Passat aquest termini s’eliminen automàticament del servidor.

c) Fins que els suprimeixi

Amb aquesta opció activada el missatges descarregats en mantenen en el servidor com en el punt "a" fins a suprimir-los en la missatgeria. En aquest moment, s’eliminen automàticament del servidor.

 • Enviar missatges

Pel que fa a l’enviament de missatges, respostes o reenviaments que es fan des de la missatgeria Mozilla Thunderbird, aquests es desen a la carpeta d’Enviats i no són visibles en el servidor remot ni  en cap lloc que no sigui  la pròpia missatgeria.

 • Carpetes personals

Podeu crear noves carpetes personals per classificar els missatges.

Aneu al directori en el que voleu crear la carpeta i cliqueu amb el botó dret del ratolí :

Aquestes carpetes, a l’igual que la resta de directoris de la vostra missatgeria Mozilla Thunderbird, es troben ubicades al disc dur de  l’ordinador.

 • Accés a Directoris corporatius | Llibreta d’adreces | Contactes

Des la missatgeria instal·lada al vostre ordinador teniu accés als Directoris corporatius.

També podeu gestionar els contactes a la llibreta d’adreces i crear llistes de contactes.

2.4 Gestió de la bústia corporativa personal amb el client de correu Outlook

Els usuaris del nou correu als que s’ha configurat l’accés en el client de correu (missatgeria) OUTLOOK tenen accés a una gestió dels correus i a unes eines diferents dels que fan servir Mozilla Thunderbird.

La configuració que trobeu per defecte és, en principi, la més adient per sincronitzar de forma correcta la bústia OWA amb aquesta missatgeria.

Pel que fa a la forma de treballar, no hi ha diferències importants entre la forma de treballar amb OUTLOOK amb un compte PIM o un Exchange 2010.

 • Accés

Per accedir-hi, cliqueu la icona de l’OUTLOOK i identifiqueu-vos en la finestra emergent amb el vostre usuari (el codi d’usuari ha d’anar precedit en aquest cas per “SSCCIT\”, tal com podeu veure a la pantalla de mostra) i Contrasenya d’ATRI.

Un cop entreu a l’Outlook ja teniu accés a tots els missatges de la bústia d’entrada, enviats, etc., de la mateixa manera que si esteu davant de l’OWA.

 • Recepció de nous missatges

L’Outlook permet visualitzar directament els missatges que hi ha al servidor, sense haver-los de descarregar en local a l’ordinador.

 • Enviar missatges

Pel que fa a l’enviament de missatges, respostes o reenviaments que es fan des de la missatgeria Outlook, estan visibles des del servidor remot, a més de la pròpia missatgeria.

 • Carpetes locals (Arxius de dades d’Outlook)

Tot i que quan accediu per primer cop a l’Outlook ja teniu creat un arxiu de dades de forma automàtica, podeu crear de nous per classificar els vostres correus, tant entrants com enviats.

També us serà útil crear noves carpetes locals per buidar el servidor i fer un manteniment acurat de l’espai disponible.

Aquestes carpetes són fitxers de dades (*.pst) i a més d’ajudar-vos a classificar missatges en directoris històrics, podeu fer-vos còpies, per seguretat o per tenir-hi accés des d’un Outlook configurat en un altre ordinador en el que haureu copiat el fitxer.

Per crear una carpeta personal (arxiu *.pst) en Outlook 2003 aneu al menú Archivo | Nuevo | Archivo de datos de Outlook.

A la pantalla emergent trieu Archivo de carpetas personales (.pst) de Office Outlook i accepteu.

En el quadre Nombre podeu escriure el nom que ha de tenir la carpeta .pst. Doneu un nom a Nombre de archivo i accepteu

Es pot protegir aquest arxiu amb una contrasenya, però en cas de pèrdua es corre el risc de no poder accedir-hi de cap manera a les dades, per la qual cosa no és recomanable que la introduïu

Un cop seguiu les passes anteriors, la carpeta creada apareix a la llista de carpetes del tauler de l’esquerra. De forma predeterminada té el nom Carpetas personales.

 • Accés a Directoris corporatius | Contactes

Podeu trobar els directoris corporatius de la mateixa manera que ho fèieu amb el compte PIM. Aneu a la Llibreta d’adreces | Contactes i cerqueu directament algú.

O bé entreu a la Llibreta, escriviu un nom i cerqueu-lo en el directori de contactes corresponent:

En la Pràctica 3 d'aquest Mòdul podeu veure com podeu fer servir les agendes i altres entorns de la missatgeria OUTLOOK.

2.5 Enllaços d'una pàgina web a una bústia de correu

Quan cliqueu l'enllaç a una adreça de correu electrònic dins d'una pàgina web, s'obre la pantalla de creació d'un nou missatge. Per defecte estareu enviant el missatge des del correu configurat com a preferent en el vostre client de correu Outlook.

Podeu canviar les preferències tant del vostre perfil d'Outlook com de programa predeterminat de correu (mailto) en els navegadors que teniu instal.lats en el vostre ordinador.

 • Internet Explorer

Aneu a Eines | Opcions d'Internet | Programes | Correu electrònic i trieu el client de correu predeterminat

 • A Mozilla Firefox

Aneu a Eines | Opcions d'Internet | Aplicacions i trieu el client de correu predeterminat

Contacteu amb el vostre SAU si us cal configurar alguna d'aquestes opcions i us manca informació per fer-ho personalment.