Gestió de contactes

1.1 Introducció

A Contactes podeu emmagatzemar les dades de les persones, entitats, serveis de l’Administració, etc., amb els que us comuniqueu de forma habitual.

Es pot incloure, a més de les adreces electròniques, altra informació útil com números de telèfon, adreces o pàgines web.

Per gestionar el contactes aneu a Contactes clicant la icona que hi ha a la Subfinestra de navegació

1.2 Barres d’eines

A la part superior de la finestra de Contactes hi ha la barra d’eines amb les icones d’accés a opcions:

 • Crear contactes, grups o missatges
 • Suprimir un o diversos contactes seleccionats
 • Desplaçar els contactes a carpetes (aquesta opció no és recomanable, ja que no té sentit treure els contactes del seu context)
 • Configurar la visualització de la Subfinestra de lectura
 • Comprovar si han arribat nous missatges

També trobeu icones i dreceres per accedir-hi a diferents opcions a la part superior del formulari d’edició de contactes :

 • Per desar i tancar l’edició d’un contacte
 • Enviar un missatge al contacte seleccionat
 • Suprimir el contacte
 • Adjuntar informació en un fitxer
 • Afegir marques per fer-ne el seguiment i classificar per categoria

1.3 Crear un nou contacte

A la finestra de Contactes, cliqueu Crear i trieu Contacte.

Es desplega una finestra amb les caselles per omplir les dades del nou contacte:

 • A Perfil informareu del nom i dades professionals
 • A la casella Arxiva com a seleccioneu la dada que donarà nom al contacte
 • A Contacte podeu afegir telèfons i adreces electròniques
 • A l’apartat Adreces es pot incloure la informació postal (domicili, ciutat, etc.)
 • A Detalls podeu incloure fitxers adjunts i a Notes les observacions que creieu d’interès.
 • Cliqueu Desa i tanca abans de sortir d’aquest formulari.

També podeu afegir un nou contacte agafant-lo directament d’un missatge:

 • Obriu un missatge
 • Cliqueu amb el botó dret del ratolí damunt l’adreça de correu del remitent i en el menú emergent premeu Afegeix a contactes

 • S’obre un formulari com l’anterior, però amb algunes de les dades del contacte ja afegides. Podeu en aquest moment incloure qualsevol altra informació d’interès
 • Deseu i sortiu de la finestra

1.4 Agrupar contactes

Els contactes els podeu agrupar per temes, nom, o altra característica d’interès per a poder localitzar ràpidament algú.

Podeu crear grups a partir de llistes de contactes, als que podreu enviar un mateix missatge alhora.

Per crear un grup, aneu a la finestra de Contactes, cliqueu Crear i trieu Grup.

Us emergeix la següent finestra on heu d’escriure la informació del grup :

 • A Nom del grup poseu el nom que li doneu al grup
 • A Membres afegiu les adreces de les persones que estan incloses al grup. Heu de separar aquestes adreces amb un punt i coma (;). Si es detecten les adreces es van afegint automàticament al quadre de noms
 • Els grups creats a la carpeta de Contactes només són a l’abast dels usuaris de la bústia
 • Els grups públics, o directoris corporatius, són a l’abast de tots els usuaris dels comptes de correu “*@gencat.cat

1.5 Cerca

A qualsevol dels entorns de la bústia trobeu l’opció de cercar un contacte.

Per cercar un contacte cliqueu a Cerca algú i us mostrarà una petita finestra on heu d’escriure el nom i cognom de la persona i cliqueu Intro.

En el cas que trobi el nom al directori, s’obrirà una finestra amb la informació del contacte.

Altres resultats de la cerca poden donar-vos els següents missatges emergents:

 • No s’ha trobat cap coincidència

En aquest cas reviseu si el nom està correctament escrit, ja que per trobar la informació ha de coincidir exactament amb el nom al directori.

 • S’ha trobat més d’una coincidència

El programa informa de tots els contactes en els que coincideix el nom introduït. Reviseu les adreces suggerides per triar quina és la correcta.

Clicant la icona de l’esquerra aneu a la finestra de la Llibreta d’adreces.

 • Marqueu el directori en el que voleu fer la cerca i escriviu el nom a la finestra del panel de la dreta.

 • Cliqueu Intro i a sota es mostraran les dades del contacte.