Sol·licitud de Reunió


5.1 Pestanya CitaEntrada dels convidats a la reunió: entreu en Per a… el o els assistents que han d’assistir a la reunió com si es tractés d’un missatge de correu.


Convidats opcionals: entreu en Opcional… el o els assistents que poden assistir a la reunió opcionalment.


Assignació de recursos: Igual que es creen bústies per controlar sales de reunions, també es pot crear una bústia d’un equipament, per exemple un projector, per comprovar la disponibilitat en tot moment.


Tema: entreu l’assumpte de la cita


Ubicació: entreu la localització de la cita


Sol·licitar una resposta a la invitació


Data i hora d’Inici i Finalització / Tot el dia: amb aquests paràmetres de la cita podreu definir l’hora d’inici i de finalització o definir la cita d’un dia sencer (Tot el dia)


Recordatori: cliqueu aquesta opció si voleu que l’aplicació us recordi la cita amb un temps d’antelació que va des de 0 minuts fins a 2 setmanes.


Tipus de Cita: marqueu aquesta opció si voleu que la vostra cita sigui de caràcter privat o no.


Edició del cos de la Cita (vegeu la secció de edició de missatges)


5.2 Pestanya Auxiliar de planificacióL’Auxiliar de planificació ens permet seleccionar els assistents a la cita i comprovar, si està disponible, la seva agenda.Període en temps d’oficina / 24 hores: seleccioneu aquesta opció per visualitzar només l’horari laboral definit a Correu > Opcions > Configuració > Calendari > Presentació


Definició dels Assistents: en aquest secció definirem tants assistents com vulguem. En la part central de la planificació veiem, si està disponible, la seva agenda per quadrar les agendes de tots els assistents. En hores suggerides teniu una llista de les hores en el dia escollit, calculades per l’aplicació, amb el màxim nombre d’assistents.


El càlcul el fa comprovant cada una de les agendes dels assistents. Si la bústia no té agenda disponible apareix com a disponible a qualsevol hora del dia


Definició de Sales: Aquesta opció no té ús en aquests moments. Serveix per seleccionar una sala (que és una bústia amb la seva agenda associada) i comprovar, com si es tractés d’un assistent més, si està disponible en el moment que es demana la cita o reunió.