Creació de Cita


4.1 Doble clic en dia crea una Cita


Si feu doble clic en una hora i un dia concret passareu a crear una cita. Entreu els paràmetres que calguin i deseu amb l’opció Desa i tanca


4.2 Doble clic en Cita l’edita


Feu doble clic en una cita per editar-la. Canvieu els paràmetres que calguin i deseu amb l’opció Desa i tanca4.3 Botons


Enviar la cita


Desar: cliqueu aquesta opció per guardar i tancar la cita


Adjuntar un fitxer: cliqueu aquesta icona per adjuntar un fitxer relacionat amb la cita (per exemple els temes a tractar en una reunió en un document PDF)


Inserir una imatge: cliqueu en aquesta opció per inserir una imatge en la cita.


Crear una cita repetitiva: cliqueu en aquesta icona per definir la periodicitat d’una cita o reunió


Opcions: podeu definir la repetició d’una cita o reunió d’un determinat interval:


  • cada n dies o cada dia de la setmana laboral


  • un dia concret de la setmana cada n setmanes


  • un dia concret cada n mesos o un dia relatiu del mes (per exemple cada primer dia del cap de setmana de mes o cada tercer dijous del mes)


  • un dia concret d’un mes concret o un dia relatiu de l’any (per exemple l’últim dia de febrer)


Podreu definir l’interval de repetició on podeu entrar la data a partir de la qual començaran les repeticions i la finalització de la repetició: una data concreta, un número de repetions o sense data de finalització.


Comprovar contactes entrats: aquesta opció només apareix quan esteu editant una reunió i comprovarà els noms de les bústies dels assistents.


Cancl·lar la invitació: aquesta opció només està disponible en les reunions i serveix per cancel·lar la reunió i transformar-la en una cita.


Importància: Marca la cita o reunió amb el paràmetre Importància, que pot ser Alta o Baixa


Aplicar Categories: Podeu marcar la cita o reunió amb una determinada categoria del sistema o creada per l’usuari.


Definir el format del missatge


HTML


Text sense format

S’explica a <LINK>


4.4 Pestanya Cita


Tema: entreu l’assumpte de la cita


Ubicació: entreu la localització de la cita


Data i hora d’Inici i Finalització / Tot el dia: amb aquests paràmetres de la cita podreu definir l’hora d’inici i de finalització o definir la cita d’un dia sencer (Tot el dia)


Recordatori: cliqueu aquesta opció si voleu que l’aplicació us recordi la cita amb un temps d’antelació que va des de 0 minuts fins a 2 setmanes.


Tipus de Cita: marqueu aquesta opció si voleu que la vostra cita sigui de caràcter privat o no.


Edició del cos de la Cita (vegeu la secció de edició de missatges)


4.5 Pestanya Auxiliar de planificacióL’Auxiliar de planificació ens permet seleccionar els assistents a la cita i comprovar, si està disponible, la seva agenda.Període en temps d’oficina / 24 hores: seleccioneu aquesta opció per visualitzar només l’horari laboral definit a Correu > Opcions > Configuració > Calendari > Presentació


Definició dels Assistents: en aquest secció definirem tants assistents com vulguem. En la part central de la planificació veiem, si està disponible, la seva agenda per quadrar les agendes de tots els assistents. En hores suggerides teniu una llista de les hores en el dia escollit, calculades per l’aplicació, amb el màxim nombre d’assistents.


Nota: el càlcul el fa comprovant cada una de les agendes dels assistents. Si la bústia no té agenda disponible apareix com a disponible a qualsevol hora del dia.


Definició de Sales: Aquesta opció no té ús en aquests moments. Serveix per seleccionar una sala (que és una bústia amb la seva agenda associada) i comprovar, com si es tractés d’un assistent més, si està disponible en el moment que es demana la cita o reunió.