Botons de navegació


3.1 Any, mes, diaEl selector de data conté els botons per poder anar a la data desitjada. Amb les fletxes dreta/esquerra del mes/any podreu saltar endavant i enrere el mes. Amb les fletxes dreta/esquerra del dia podreu anar al dia següent i anterior. El dia senyalat per la fletxa blava indica l’actual, la fletxa vermella que el dia conté una o unes cites o reunions i, finalment, les fletxes verdes els dies restants.


3.2 Botó Vés a Avui


Premeu aquest botó en qualsevol moment per anar al dia actual.