Edició


2.1 Adjuntar fitxers
Cliqueu a la icona en forma de clip per accedir al menú d’adjunció de fitxers. Podeu examinar el vostre sistema per localitzar el fitxer adjunt. Feu clic a Trieu més fitxers per adjuntar un altre fitxer.


2.2 Inserir una imatge
Cliqueu a la icona de la imatge per accedir al menú d’inserció d’imatges. Podeu examinar el vostre sistema per localitzar la imatge. Feu clic a Trieu més fitxers per inserir una altra imatge.


2.3 Accés als contactes des del correuCliqueu en aquesta icona per accedir a la Llibreta d’adreces i consultar-la


2.4 Inserció de signaturesCliqueu en la icona per inserir la signatura definida en la configuració del correu a Correu > Opcions > Configuració > Correu > Signatura de correu electrònic


2.5 Edició Sense FormatAmb aquest format definit podreu entrar text sense cap format, amb el tipus i cos de lletra del navegador. Podreu adjuntar fitxers però no imatges.


2.6 Edició HTMLAmb aquest format definit podreu entrar text amb el format que desitgeu. Podeu definir:

  • Font de lletra: tipus, cos, color
  • Estils de lletra: negreta, cursiva, subratllat, ratllat
  • Format de paràgrafs: alineats dreta/esquerra, justificat, augmentar/disminuir la sagnia
  • Llistes: Icones/Numeració
  • Marcadors de colors
  • Altres opcions configurables en la barra d’eines: inserció de barra horitzontal, inserció/supressió d’enllaços, super’ndex/sub’ndex


2.8 Opcions de missatgePodeu configurar el missatge creat amb l’atribut Importància: Alta, Normal (defecte) i Baixa. També podeu definir la Sensibilitat del missatge: Normal (defecte), Personal, Privat i Confidencial.


La Sensibilitat és un atribut tipus comentari i en cap cas afecta el comportament del missatge, s’usa per informar al destinatari que l’hem definit d’un tipus determinat.


Seleccioneu les opcions de confirmació de recepció i de lectura si s’escau.


Alguns programes de correu poden no enviar la confirmació de lectura, així doncs, no podem determinar que el missatge hagi estat obert i/o llegit


2.9 Comprovació manual de missatgesCliqueu en aquesta icona per forçar la recepció/enviament de correus de la bústia.


2.10 Enviar un missatgeFinalment cliqueu en la icona Envia per enviar el missatge al/s destinatari/s.