Dreceres del teclat


7.1 Calendari


Drecera Funció
RETORNObre la cita o reunió seleccionada.
SuprimirSuprimeix la cita o reunió seleccionada. En el cas de les cites o reunions periòdiques, només se suprimirà la repetició seleccionada.
TabuladorSelecciona l’opció, cita o reunió següent a la Visualització de dies.
MAJ+TabuladorSelecciona l’opció, cita o reunió anterior a la Visualització de dies.


7.2 Contactes (inclou els grups)


Drecera Funció
Control+SDesa els canvis que s’han fet al contacte obert.
RETORNObre el contacte seleccionat.
SuprimirSuprimeix el contacte seleccionat.
FLETXA AMUNTSelecciona el contacte anterior de la llista.
FLETXA AVALLSelecciona el contacte següent de la llista.
MAJ+FLETXA AMUNTSelecciona el contacte actual i l’anterior de la llista.
MAJ+FLETXA AVALLSelecciona el contacte actual i el següent de la llista.
NICISelecciona el primer contacte de la llista.
FISelecciona l’últim contacte de la llista.
RE PÀGEn el cas de les llistes de contactes de dues o més pàgines, selecciona el primer contacte a la pàgina anterior.
AV PÀGEn el cas de les llistes de contactes de dues o més pàgines, selecciona el primer contacte a la pàgina següent.
TabuladorSelecciona l’opció següent a la visualització Contactes.
MAJ+TabuladorSelecciona l’opció anterior a la visualització Contactes.


7. 3 Safata d’entrada i altres carpetes de correu


Drecera Funció
RETORNObre el missatge seleccionat.
Control+NObre un nou formulari de missatges.
Control+QMarca el missatge seleccionat com a Llegit.
Per utilitzar aquesta drecera amb el Internet Explorer 7, heu d’inhabilitar la característica de pestanyes ràpides.
Control+RRespon al missatge seleccionat.
Control+MAJ+RRespon a l’emissor i a tots els destinataris del missatge seleccionat.
Control+MAJ+FReenvia el missatge seleccionat.
SuprimirSuprimeix el missatge seleccionat.
MAJ+SuprimirSuprimeix permanentment el missatge seleccionat.
FLETXA AMUNTSelecciona el missatge anterior de la llista.
FLETXA AVALLSelecciona el missatge següent de la llista.
MAJ+FLETXA AMUNTSelecciona el missatge actual i l’anterior de la llista.
MAJ+FLETXA AVALLSelecciona el missatge actual i el següent de la llista.
INICISelecciona el primer missatge de la llista.
FISelecciona l’últim missatge de la llista.
RE PÀGEn el cas de les llistes de missatges de dues o més pàgines, selecciona el primer missatge a la pàgina anterior.
AV PÀGEn el cas de les llistes de missatges de dues o més pàgines, selecciona el primer missatge a la pàgina següent.
TabuladorSelecciona l’opció següent a la visualització Safata d’entrada.
MAJ+TabuladorSelecciona l’opció anterior a la visualització Safata d’entrada.


7.4 Opcions


Drecera Funció
Control+SDesa els canvis que s’han fet a les opcions.
TabuladorSelecciona l’opció següent a la visualització Opcions.
MAJ+TabuladorSelecciona l’opció anterior a la visualització Opcions.


7.5 Tasques


Drecera Funció
Control+SDesa els canvis que s’han fet a la tasca oberta.
RETORNObre la tasca seleccionada.
SuprimirSuprimeix la tasca seleccionada. En el cas de les tasques periòdiques, se suprimeix tota la sèrie.
MAJ+SuprimirSuprimeix permanentment la tasca seleccionada.
FLETXA AMUNTSelecciona la tasca anterior de la llista.
FLETXA AVALL Selecciona la tasca següent de la llista.
MAJ+FLETXA AMUNTSelecciona la tasca actual i l’anterior de la llista.
MAJ+FLETXA AVALLSelecciona la tasca actual i la següent de la llista.
INICISelecciona la primera tasca de la llista.
FISelecciona l’última tasca de la llista.
RE PÀGEn el cas de les llistes de tasques de dues o més pàgines, selecciona la primera tasca a la pàgina anterior.
AV PÀGEn el cas de les llistes de tasques de dues o més pàgines, selecciona la primera tasca a la pàgina següent.
TabuladorSelecciona l’opció següent a la visualització Tasques.
MAJ+TabuladorSelecciona l’opció anterior a la visualització Tasques.


7.6 Formularis de missatge i de sol·licitud de reunió


Drecera Funció
EscTanca la finestra.
Control+> o Control+puntVisualitza l’element següent de la llista.
Control+< o Control+comaVisualitza l’element anterior de la llista.
Control+RRespon a l’emissor de l’element.
Control+MAJ+R Respon a tothom als camps A i A/c.
Control+MAJ+FReenvia l’element.
TabuladorSelecciona l’opció següent al formulari de missatge o de sol·licitud de reunió.
MAJ+TabuladorSelecciona l’opció anterior al formulari de missatge o de sol·licitud de reunió.
Control+TabuladorTorna a l’inici de la seqüència de tabuladors de l’element. Per exemple, en una sol·licitud de reunió, si s’ha seleccionat el nom d’un assistent, premeu Control+Tabulador i es reinicialitzarà el focus de manera que en prémer Tabulador se seleccioni Accepta a la barra d’eines.
Control+DSuprimeix permanentment el formulari de missatge o de sol·licitud de reunió.


7.7 Nous formularis de sol·licitud de reunió i cites


Drecera Funció
Control+SDesa la cita o la sol·licitud de reunió.
Control+DSuprimeix permanentment la cita o la sol·licitud de reunió.
ALT+SEnvia la sol·licitud de reunió.
Control+K o ALT+KResol els noms als quadres d’adreces.


7.8 Nou formulari de missatges


Drecera Funció
Control+SDesa el missatge a la carpeta Esborranys.
Control+DSuprimeix permanentment el missatge.
ALT+SEnvia el missatge.
F7Comprova l’ortografia del missatge.
Control+K o ALT+KResol els noms als quadres d’adreces.
ALT+T, ALT+C o ALT+BObre el quadre de diàleg Cerca de noms.


7.9 Edició de text


Drecera Funció
RETROCÉSSuprimeix la selecció o el caràcter que hi ha a l’esquerra del cursor.
Control+RetrocésSuprimeix la paraula que hi ha a l’esquerra del cursor, però no l’espai anterior a la paraula.
Control+CCopia la selecció al porta-retalls.
Control+VEnganxa el contingut del porta-retalls a la ubicació actual.
Control+XRetalla la selecció al porta-retalls.
SuprimirSuprimeix la selecció sense copiar-la al porta-retalls.
INSERCIÓCanvia entre inserir i sobreescriure el text.
Control+ZInverteix l’efecte de l’ordre de format més recent.
Control+YTorna a aplicar l’ordre de format més recent.
Control+FTroba el text.
MAJ+F10Visualitza un menú d’opcions, si n’hi ha cap. Això equival a fer clic amb el botó dret del ratolí en un element o una opció del text.
Control+LVisualitza el quadre de diàleg Enllaç, amb el qual podreu inserir o canviar un enllaç al text.


7.10 Comprovació de l’ortografia


Drecera Funció
F7Comprova l’ortografia del missatge.
Control+JPassa a la següent paraula mal escrita després del punter i obre el menú Suggeriments.
Un cop obert aquest menú:
FLETXA AMUNTEs desplaça cap amunt per la llista.
FLETXA AVALLEs desplaça cap avall per la llista.
FLETXA DRETACol·loca el punter al final de la paraula mal escrita.
FLETXA ESQUERRA Col·loca el punter a l’inici de la paraula mal escrita.
EscAmaga el menú i col·loca el punter a l’inici de la paraula mal escrita.
RETORNSelecciona un element marcat al menú.


7.11 Format de text


Drecera Funció
Control+BCanvia el format de negreta.
Control+ICanvia el format de cursiva.
Control+UCanvia el subratllat.


7.12 Presentació de dreta a esquerra


Drecera Funció
Control+MAJ ESQUERRADefineix l’àrea del missatge per escriure i editar d’esquerra a dreta. Aquesta és l’orientació de la majoria d’idiomes occidentals.
Control+MAJ DRETADefineix l’àrea del missatge per escriure i editar de dreta a esquerra. Aquesta és l’orientació d’idiomes com l’àrab o l’hebreu. En prémer Control+MAJ DRETA, la barra de desplaçament es mou cap a l’esquerra de la finestra del missatge.