AccionsEl menú Accions apareix en la subfinestra de lectura NOMÉS si la conversa està activa

 • Cliqueu en Visualitza el missatge original en una conversa per obrir el missatge que la origina (el primer)


 • El més antic/nou al capdamunt
  • Cliqueu en El més antic al capdamunt en una conversa per ordenar-la del més antic al més nou.
  • Cliqueu en El més nou al capdamunt en una conversa per ordenar-la del més nou al més antic.


 • Expandeix-ho / Redueix-ho tot
  • Cliqueu en Expandeix-ho tot en una conversa per obrir tots els elements de la subfinestra de lectura.
  • Cliqueu en Redueix-ho tot en una conversa per tancar tots els elements de la subfinestra de lectura.2.2 Opcions específiques del missatge seleccionat


També podeu accedir a aquestes opcions clicant amb el botó dret del ratolí sobre el missatge.


 • Respon: cliqueu aquesta opció per respondre el missatge a la bústia de l’emisor • Respon a tothom: cliqueu aquesta opció per respondre el missatge a tots els destinataris. És com l’opció Respon amb la diferència que en el camp destinataris apareixen totes les bústies que apareixen al missatge.


 • Reenvia: Cliqueu aquesta opció per reenviar el missatge seleccionat. S’obre el missatge amb el tema copiat de l’original afegint al prefix Rv: (reenviament). Podeu entrar el o els destinataris. • Reenvia com a fitxer adjunt: Actua igual que Reenvia però envia el missatge original com si fos un fitxer adjunt. Podeu entrar el o els destinataris.


 • Marca com a no llegit: Si el missatge estava marcat com a llegit, el torna a deixar com si no l’hagéussiu llegit.


 • Correu brossa: En aquesta opció teniu la possibilitat de blocar o marcar com a segur l’emissor del missatge o el seu domini. També existeix la possibilitat de desmarcar-lo com a correu brossa.


 • Suprimeix: Cliqueu en aquest opció per esborrar el missatge sel·leccionat. Una vegada esborrat passa a la carpeta d’Elements suprimits


 • Ignora la conversa: Feu servir aquesta opció per desvincular qualsevol missatge relacionat amb aquesta conversa. Els missatges no s’eliminen sinó que no s’agrupen en la safata d’entrada.


 • Desplaça-ho a la carpeta: Feu servir aquesta opció per desplaçar el missatge seleccionat a una altra carpeta. Us surt l’arbre del directori del vostre correu on podreu escollir el destí així com crear una carpeta i desplaçar-lo dins.


 • Copia-ho a la carpeta: Feu servir aquesta opció per copiar el missatge seleccionat a una altra carpeta. Us surt l’arbre del directori del vostre correu on podreu escollir el destí així com crear una carpeta i copiar-lo dins.


 • Obre un informe de lliurament: Si el missatge seleccionat conté un informe de lliurament podreu obrir-lo amb aquesta opció.