Vistes


1.1 Visualització


En el menú Correu > Safata d’entrada > Visualitza trobeu les opcions per poder visualitzar el missatges segons la vostra preferència. Podeu agrupar missatges per Conversa, és a dir, per un element comú independentment de la carpeta on es trobi.


Per canviar les opcions de visualització dels missatges utilitzeu el menú Correu > Safata d’entrada > Visualitza.Per agrupar els missatges per un determinat element comú, cliqueu en el menú Correu > Safata d’entrada > Visualitza, es desplegaran les opcions per activar o desactivar les converses. Per activar-les o desactivar-les cliqueu en l’opció Correu > Safata d’entrada > Visualitza > Utilitza les Converses. Estan activades si apareix el símbolPer modificar les opcions de l’agrupament per conversa cliqueu en el menú Correu > Safata d’entrada > Visualitza > Mostra més opcions de conversa…, i entreu en l’apartat de configuració del correu OWA on podeu canviar els paràmetres de la visualització de les converses.Cliqueu aquesta opció i podeu configurar l’apartat de converses:Cliqueu l’opció El missatge més recent al capdamunt si voleu ordenar la conversa de la subfinestra de lectura del més recent al més antic i si voleu fer-ho a l’inrevés cliqueu l’opció El missatge més nou al final. També podeu triar com voleu ordenar els missatges en una conversa expandida. Podeu fer que coincideixi amb l’ordre de la subfinestra de lectura de l’opció anterior o mostrant l’arbre de converses.


L’opció Amaga els elements suprimits oculta o mostra els elements esborrats quan s’expandeix una conversa.


1.2 Subfinestra de lectura


Per activar o desactivar la subfinestra de lectura cliqueu en el menú Correu > Safata d’entrada > Visualitza, i en el menú podeu clicar en:

Dreta: La subfinestra de lectura s’activa en la posició dreta de la llista de missatges Inferior: La subfinestra de lectura s’activa en la posició inferior de la llista de missatges Inactiu: Per desactivar la subfinestra de lecturaEn el següent exemple, Utilitza la Conversa està activat. Apareix la secció Converses de Tema (quadre taronja) i s’agrupen els missatges per Tema que apareix en el t’tol de la conversa (quadre blau). En l’exemple, el darrer missatge és el primer de la conversa que s’ha suprimit (es troba a la carpeta d’elements suprimits). El missatge del mig és la primera resposta i es troba a la carpeta d’elements enviats. Finalment el primer missatge és una resposta al del mig, rebut a les 19:41. Veieu que en la subfinestra de lectura es detalla cada un dels missatges de la conversa. Per obrir o tancar una conversa cliqueu el triangle que està a la dreta del Tema (cercle verd).
Cliqueu aquesta opció per mostrar els missatges que compleixen els paràmetres del filtre. Es pot seleccionar:


  • Enviat a mi : només es mostren els missatges que s’han enviat al compte actual


  • A/c per a mi : només es mostren els missatges que s’han enviat al compte actual en còpia


  • No llegit : només es mostren els missatges que no s’han llegit


  • Categoria : només es mostren els missatges amb una o varies categories


  • De : només es mostren els missatges que s’han rebut d’un destinatari determinat


  • Marcat : només es mostren els missatges que tenen una marca de seguiment


  • Importància alta : només es mostren els missatges marcats amb importància alta


  • Fitxers adjunts : només es mostren els missatges que tenen fitxers adjunts