Carpetes del servidor

6.1 Introducció

Al tauler de l’esquerra de l’entorn del correu hi ha les carpetes predeterminades del servidor, per a contenir els diferents tipus de missatges.

Podeu crear noves carpetes per classificar els missatges i administrar el seu contingut, desplaçant els correus de les unes a les altres en funció de les categories assignades.

Si cliqueu damunt una de les carpetes veureu el seu contingut al tauler principal.

  • Vegeu quines són les principals carpetes predeterminades:

  • Safata d’entrada

Aquí s’emmagatzemen els nous correus. Abans de llegir es mostren en negreta.

  • Esborranys

Es guarden els missatges que heu escrit i estan pendents d’enviar. Podeu triar en quin moment enviar aquests missatges.

  • Elements enviats

Quan trameteu un missatge, aquí es desa una còpia. També es desen automàticament en aquesta carpeta les sol.licituds de reunió enviades.

  • Elements suprimits

Recull els missatges eliminats, fins que els suprimiu definitivament.

  • Carpetes de cerca

Dins d’aquesta carpeta trobareu per defecte una subcarpeta que cerca correus no llegits.

  • Correu brossa

Els gestors de correu han definit uns filtres per prevenir el correu il.legítim o spam. Si us arriba algun missatge amb característiques sospitoses anirà a parar a aquesta carpeta. Es convenient revisar-la per confirmar que realment no es tracti de correu desitjat .

6.2 Creació de carpetes

Clicant amb el botó dret del ratolí sobre qualsevol carpeta es desplega un menú emergent amb diverses opcions referides a la carpeta que heu clicant.

Una d’aquestes opcions és la de Crear una carpeta. Amb aquesta opció podeu crear noves carpetes o subcarpetes per classificar els missatges. Les carpetes que creeu en OWA, així com el seu contingut, les tindreu disponibles sempre i des de qualsevol punt de connexió, ja que es desen en el servidor del correu.