Configuració de seguretat

5.1 Contrasenya

Com ja s’ha dit a la Pràctica 1, la contrasenya d’una bústia personal és la mateixa que la d’accés a l’ATRI .

En el cas que es tracti d’una bústia institucional (NO personal), els gestors del correu facilitaran al sol.licitant l’usuari i contrasenya per accedir-hi. Aquest, com a responsable de la bústia, informarà d’aquestes dades a les persones autoritzades a obrir el compte de correu.

5.2 Opcions d’usuari personal

La contrasenya del compte de correu personal només es podrà canviar des de l’apartat de gestió de contrasenyes de l’ATRI.

Entreu a ATRI i seguiu les passes que us demanen a les següents pantalles:

Per a resoldre altres incidències amb la contrasenya, contacteu amb el amb els gestors d’ATRI o de GICARD, seguint el procediment habitual.

Cas que introduïu la contrasenya de forma incorrecta tres vegades consecutives, quedarà bloquejada. Aquest bloqueig pot afectar també a la resta d’accessos amb identificadors d’ATRI

5.3 Opcions d’usuari **NO personal**

Podeu canviar la contrasenya anant a Correu | Opcions | Configuració | Contrasenya.

Cas que introduïu la contrasenya de forma incorrecta tres vegades consecutives, quedarà bloquejada. Per resoldre aquesta incidència us haureu de posar en contacte amb el vostre servei d’atenció a l’usuari (SAU), que us gestionarà la sol.licitud d’una nova contrasenya