Configuració general del compte

4.1 Introducció

Podeu configurar diferents aspectes del correu clicant les icones que trobeu en el menú següent:

4.2 Correu

Vegeu els aspectes més destacats per administrar les diferents opcions de missatges:

  • Signatura de correu electrònic

Deseu la vostra signatura amb el format que veureu en els missatges. Podeu incloure la vostra signatura de forma automàtica en els nous missatges o quan reenvieu un missatge.

  • Format de missatges

Definiu quin format voleu que tinguin els vostres missatges per defecte.

  • Opcions de missatge

Configureu els sons i les notificacions de missatges entrants.

  • Confirmacions de lectura

Indiqueu de forma predeterminada com gestionar les sol.licituds de confirmació de lectura.

  • Subfinestra de lectura

Els missatges de la subfinestra de lectura es marcaran com a llegits d’acord amb la vostra tria.

  • Converses

Definiu els criteris per ordenar els missatges en la subfinestra de lectura.

4.3 Ortografia

En aquesta opció podeu seleccionar l’idioma predeterminat.

Quan redacteu un nou missatge també disposeu del menú Ortografia, on podeu seleccionar un altre idioma per a revisar l’ortografia del text del missatge.

No es comprovarà la ortografia del text de l’assumpte

4.4 Calendari

Configureu la presentació, recordatoris i notificacions del correu.

El calendari integra el correu, els contactes i altres utilitats de l'OWA.

4.5 General

En aquesta opció es configuren les preferències per cercar contactes o la possibilitat d’optimitzar la resolució per a usuaris amb visió reduïda.

4.6 Regional

  • Seleccioneu l’idioma entre els que ofereix el programa.
  • Establiu el format de data i hora.

Heu de reiniciar el navegador per que aquesta configuració tingui efecte.

4.7 Contrasenya

Aquesta opció us permet fer el canvi de la contrasenya activa.

En el cas d’usuaris del correu personal corporatiu “@gencat.cat” no és possible fer el canvi de contrasenya des d’aquesta opció. Per a més informació vegeu la Pràctica 5 – Configuració de seguretat

4.8 S/Mime

Aquesta característica es configura per dotar de major seguretat als missatges. S’ha de disposar d’un certificat digital (facilitat per un gestor responsables d’aquesta utilitat).