Conèixer els Entorns

2.1 Accés als diferents entorns

A l’esquerra de la part inferior de la pantalla, hi ha les icones d’accés directe als diferents entorns de l’OWA dins la Subfinestra de navegació següent.

Vegeu tot seguit un resum de les funcions principals de cada entorn, que s’amplien en les corresponents pràctiques.

2.2 Correu

Des d’aquest entorn es gestionen els correus rebuts i enviats, classificats en carpetes.

Clicant damunt cada una de les diferents carpetes del tauler de l’esquerra aneu de la safata d’entrada a la d’enviats, esborranys, etc.2.3 Calendari

Dins de Calendari teniu la possibilitat de gestionar cites i convocar reunions, a més de poder veure els calendaris que altres persones us han autoritzat a veure.2.4 Contactes

Podeu emmagatzemar la informació dels vostres contactes i crear i gestionar grups.2.5 Tasques

Podeu fer el seguiment de qualsevol tema: incloure dates de reunions o cites relacionades, redacció de documents i altres recordatoris fins a la consecució final de la tasca.2.6 Carpetes públiques

Aquest entorn queda restringit a comunicats d’interès general. No se’n recomana l’ús, doncs la informació resta a l’abast de tots els usuaris corporatius.

2.7 Com canviar d’entorn

Aneu a la Subfinestra de navegació que teniu accessible des de qualsevol de les pantalles de l’OWA (veure el punt 2.1) i cliqueu la icona de l’entorn al que voleu anar.