Accés a l’OWA

1.1 Introducció

Amb la nova plataforma de correu corporatiu (Exchange 2010), s’implanta un únic tipus de correu per a totes les persones titulars d’un compte de correu personal “usuari@gencat.cat”.

La unificació de tot el correu corporatiu a una sola plataforma tecnològica permet que tots els usuaris de correu tinguin les opcions de col·laboració (agenda compartida, organització de reunions, etc.)

Quan s’accedeix per Internet ho fem amb l’aplicació web Outlook Web App, (endavant, OWA).


1.2 Com accedir a l’OWA

Podeu accedir a l’OWA des de qualsevol navegador, tant és que us vulgueu connectar des de la feina com des de qualsevol punt on disposeu de connexió a internet.

  • L’adreça (URL) amb la que us heu de connectar és :

https://correu.gencat.cat

Si us apareix un missatge emergent demanat si confieu en l’emissor del certificat, digueu que o Accepteu.

Des de l’OWA només teniu accés als missatges emmagatzemats al servidor. Si en algun moment heu desplaçat missatges a les carpetes locals d’una missatgeria Outlook o els heu descarregat en Mozilla Thunderbird sense activar l’opció de conservar els missatges en el servidor, no podreu veure’ls des de l’OWA
1.3 Inici de sessió en OWA

A la següent pantalla, heu d’introduir el vostre usuari i la contrasenya.

Aquestes dades us hauran estan facilitades prèviament per el vostre gestor o pels administradors de la bústia, en el cas que es tracti d’una bústia institucional.

Els titulars d’un compte de correu personal en el nou sistema accedeixen amb els mateix identificador (NIF) i contrasenya que a la resta d’aplicacions corporatives (ATRI, Intranet..).

Per aquest motiu, s’ha d’estar donat d’alta en algun dels directoris corporatius existents per poder disposar d’un compte de correu. Les possibles incidències amb la contrasenya s’han de resoldre contactant amb els gestors d’ATRI o de GICARD, seguint el procediment habitual.

Per saber més sobre les contrasenyes, vegeu la Pràctica 5.
1.4 Visió general de la interfície

Un cop heu accedit, us apareix la següent pantalla, on per defecte, vegeu la bústia d’entrada.

Podeu treballar des del primer moment, doncs la bústia està preparada per que rebeu missatges o podeu enviar-los, sense haver de fer res més.

No obstant, podeu personalitzar la configuració dels diferents paràmetres de la bústia.
1.5 Disposició de seccions / apartats

  • Barres d’eines. Icones

A sobre del tauler de lectura trobeu les dreceres per a les opcions més habituals:Crea Per crear un nou missatge de correu
Suprimeix Elimina els missatges que heu seleccionat
Desplaça Per moure els missatges a un altra carpeta del tauler de navegació
Filtre Cerqueu elements amb característiques coincidents
Visualitza Per mostrar o amagar la subfinestra de lectura
Actualitza la recepció de missatges
Respon Per respondre al missatge que tenim seleccionat
Reenvia Reenviareu un missatge a un destinatari diferent de l’emissor
  • Podeu accedir a altres opcions clicant sobre l’element desitjat amb el botó dret del ratolí. Es desplegarà un menú similar al següent:  • Des de la subfinestra de lectura no teniu accés a les icones Respon, Respon a tothom o Reenvia de la barra d’eines.
  • A sobre de cada missatge disposeu dels botons per a respondre i per a reenviar.
  • Tauler de navegació

A l’esquerra trobeu el tauler de navegació, amb les carpetes de missatges predeterminades. Us permeten arxivar els correus en safates, per una millor gestió.

Vegeu la Pràctica 6 - Carpetes del servidor

  • Tauler de lectura

A la dreta del tauler de navegació podeu veure tots els missatges continguts a la carpeta que heu seleccionat. Per defecte estan classificats per data. Els més recents a dalt de tot.

  • Menú d’Opcions

A la dreta de la pantalla podeu desplegar el menú d’opcions (vegeu Pràctica 3, Opcions del compte), on teniu accés directe a les opcions més comuns.
  • Si cliqueu damunt Mostra totes les opcions aneu a la pantalla on podeu canviar la configuració predeterminada del correu dins dels apartats que es mostren al tauler de l’esquerra:
1.6 Tancament de la sessió

Des de qualsevol de les pantalles dels diferents entorns teniu la possibilitat de tancar la sessió.

Per seguretat, recordeu tancar sempre el programa quan acabeu de fer-lo servir, sobretot si esteu en un ordinador amb accés d’altres persones.

És possible que després d’una estona d’inactivitat la bústia es desconnecti automàticament. És una mesura de protecció per tal que no es faci cap ús no autoritzat de la mateixa