Presentació

El Departament d'Educació té l'obligació de facilitar als centres educatius l’accés a un conjunt de serveis digitals i telemàtics per millorar el desenvolupament de l’activitat educativa, i entre d'altres serveis, el registre acadèmic personal individual orientats a facilitar el funcionament dels centres.

És per això que es va crear el Registre d’alumnes, com a registre únic, en el qual s’inscriuen tot l'alumnat matriculat als centres educatius públics i privats d’ensenyaments reglats no universitaris que realitzen la seva activitat a Catalunya.

El RALC és el Registre d’alumnes de Catalunya, sistema segur i confidencial que conté informació sobre la trajectòria acadèmica dels alumnes.

El Registre es posa en marxa amb les dades de matrícula del curs 2015-2016 dels ensenyaments d'​​Educació infantil de 3-6, Educació primària, Educació secundària obligatòria, Batxillerat, Formació professional i Cicles formatius d’arts plàstiques i disseny.

Per aquest curs 2021-2022 s'incorpora al registre únic, RALC, l'alumnat matriculat als centres educatius públics i privats de 1r cicle d'ensenyaments d'educació infantil (0 a 3 anys) i llars que realitzen la seva activitat a Catalunya.

Quan un nen o una nena s’incorpora al sistema educatiu català, se li associa un número que manté al llarg de tota la vida educativa.

Aquest número únic amb què cada alumne/a consta al RALC es coneix com a identificador de l'alumne/a.


Objectius

 Objectius

  • Identificar que és el RALC
  • Revisar l'oferta educativa mitjançant l'aplicació OFE_EDU
  • Registrar un nou alumne/a al RALC
  • Registrar la matrícula de l'alumnat al RALC
  • Conèixer altres funcionalitats del RALC


Continguts

Continguts

Aquest espai s'estructura en 5 mòduls o apartats (pestanyes part superior), de tal manera que dintre cada mòdul trobareu diferents blocs de continguts relacionats amb els objectius principals del curs en línia obert i massiu (MOOC).

Taula de continguts

Requeriments tècnics


L'entorn no té requeriments tècnics específics més enllà de disposar de connexió a Internet, un navegador compatible i el programari d'ús més habitual. Els materials d'aquest espai s'han dissenyat per treballar amb els paquets ofimàtics més usuals i poden ser visualitzats amb qualsevol navegador.


Autoria

  • Elaboració i redacció: Silvia Mur i Carles Duaigües
  • Coordinació i col·laboració: David López