Introducció

Des de la Preinscripció 2021-2022, en el marc del desenvolupament de l'Administració electrònica, i amb l’objectiu de millorar el servei als ciutadans, la Preinscripció dels ensenyaments obligatoris es porta a terme de manera telemàtica.

Aquest espai té per objectiu reforçar i actualitzar el procediment de preinscripció electrònica per al segon cicle d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria, per al curs 2024-2025.

la preinscripció electrònica en el segon cicle d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria comporta la formalització telemàtica de la sol·licitud sense necessitat de tràmit presencial.

Per a la preinscripció al segon cicle d'educació infantil, primària i secundària obligatòria, no s'accepten sol·licituds presentades en paper.Objectius

 Objectius

 • Conèixer els diferents sistemes d'identificació digital per accedir als serveis electrònics de la Generalitat de Catalunya.
 • Actualització del funcionament de la preinscripció electrònica als estudis de segon cicle d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria.
 • Recordatori del procediment de preinscripció electrònica al programa de gestió GEDAC, en especial el tractament de les llistes d'espera.
 • Recordatori del procés de tancament de matrícula a RALC.


Continguts

Continguts

Aquest espai està estructurat en 5 mòduls o apartats (pestanyes part superior), de tal manera que dintre cada mòdul trobareu diferents blocs de continguts.

Estructura

 1. Identificació digital, on es dona una visió general de l'administració electrònica i s'analitza els diferents sistemes d'identificació electrònica que es poden utilitzar a la Generalitat de Catalunya per a accedir als diferents tràmits electrònics que ofereix, entre els quals hi ha la preinscripció als ensenyaments obligatoris, al batxillerat i als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior d'FP i APD.
 2. Presentació de sol·licituds, on s'explica les diferents novetats i els diferents tipus de sol·licituds: amb certificat digital i sense certificat digital.
 3. Novetats, on hi consten les principals novetats del procés de preinscripció que cal fer esment i atenció especial.
 4. Funcionament GEDAC, on es mostra la gestió, per part dels centres docents, de la preinscripció i gestió de la llista d'espera amb l'aplicatiu de suport Gestió d'escolarització d'alumnes de Catalunya.
 5. Finalització matrícula a RALC, un cop acabades d'enregistrar totes les matrícules de l'alumnat (tant per continuïtat com dels procedents de preinscripció) s'ha de dur a terme el procés de finalització de matrícula a RALC.

Taula de continguts

Requeriments tècnics


El seguiment d’aquesta formació no té requeriments tècnics específics més enllà de disposar de connexió a Internet, un navegador compatible i el programari d'ús més habitual. Els materials d'aquesta formació s'han dissenyat per treballar amb els paquets ofimàtics més usuals i poden ser visualitzats amb qualsevol navegador, tot i que estan optimitzats per Mozilla Firefox.


Autoria

 • Elaboració i redacció: Clàudia Aroca Sánchez, Xavier Bernat Ibáñez, Carles Duaigües Arbonés i Sílvia Mur Allué.
 • Coordinació i col·laboració: Ana Pou, Anna Rifa i Servei de formació de la Subdirecció General de Personal d'Administració i Serveis del Departament d'Educació.