Introducció

En el marc del desenvolupament de l'Administració electrònica, i amb l’objectiu de millorar el servei als ciutadans, el curs 2018-2019 es va posar en marxa el procediment de preinscripció telemàtica als cicles formatius de grau superior de formació professional. El curs posterior, 2019-2020, va ser el torn del batxillerat i cicles formatius de grau mitjà de formació professional (FP). Aquest darrer any acadèmic, 2020-2021, s'ha continuat amb els cicles formatius de grau mitjà i de grau superior d'arts plàstiques i disseny.

La voluntat del Departament és seguir amb la implementació progressiva de la preinscripció electrònica. Per tant, pel que fa a la preinscripció del curs 2021-2022, s’ha previst ampliar el procediment electrònic als estudis de 2n cicle d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria.

Per tal de simplificar els tràmits administratius i documentals, i aprofitant sempre que sigui possible les possibilitats que proporcionen les tecnologies digitals, s'eliminen tots aquells tràmits i actuacions que permeten reduir el nombre de documents que es demanen als ciutadans.

Aquest curs telemàtic té per objectiu conèixer el procediment de preinscripció electrònica per al segon cicle d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria, per al curs 2021-2022.

Com a novetat, i com s'ha anat implementant en altres estudis, la preinscripció electrònica en el segon cicle d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria comporta la possibilitat de formular telemàticament la sol·licitud sense necessitat de tràmit presencial.

No es pot aportar RES en paper. Si s’ha d’aportar alguna documentació, sempre serà digitalitzada. Gran part de documentació no s’haurà de presentar perquè és una informació que, o bé ja disposa el Departament d'Ensenyament (exemple: dades que es recuperen de RALC)o bé perquè són dades s’obtenen de consultes interadministratives (exemple: el fet de formar part d'una família nombrosa).

Per a la preinscripció al segon cicle d'educació infantil, primària i secundària obligatòria, no s'accepten sol·licituds presentades únicament en paper.Objectius

 Objectius

  • Conèixer els diferents sistemes d'identificació digital per accedir als serveis electrònics de la Generalitat de Catalunya.
  • Comprendre el funcionament de la preinscripció electrònica al estudis de segon cicle d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria.
  • Aplicar la preinscripció electrònica al programa de gestió GEDAC.


Continguts

Continguts

Aquest curs està estructurat en 3 mòduls o apartats (pestanyes part superior), de tal manera que dintre cada mòdul trobareu diferents blocs de continguts.

Estructura

  1. Identificació digital, on es dona una visió general de l'administració electrònica i s'analitza els diferents sistemes d'identificació electrònica que es poden utilitzar a la Generalitat de Catalunya per a accedir als diferents tràmits electrònics que ofereix, entre els quals hi ha la preinscripció als ensenyaments de batxillerat i als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior d'FP i APD.
  2. Presentació de sol·licituds, on s'explica les diferents novetats i els diferents tipus de sol·licituds: electrònica i sol·licitud amb suport informàtic.
  3. Funcionament GEDAC, on es mostra la gestió, per part dels centres docents, de la preinscripció amb l'aplicatiu de suport Gestió d'escolarització d'alumnes de Catalunya.


Taula de continguts

Requeriments tècnics


El curs no té requeriments tècnics específics més enllà de disposar de connexió a Internet, un navegador compatible i el programari d'ús més habitual. Els materials d'aquest curs s'han dissenyat per treballar amb els paquets ofimàtics més usuals i poden ser visualitzats amb qualsevol navegador, tot i que estan optimitzats per Mozilla Firefox.


Autoria

  • Elaboració i redacció: Silvia Mur Allué i Carles Duaigües Arbonés
  • Coordinació i col·laboració: Ana Pou, Anna Rifa i Servei de formació de la Subdirecció General de Personal d'Administració i Serveis del Departament d'Educació.