Sol·licitud electrònica sense certificat digital

Que implica?

 • L’enviament telemàtic de les dades de la sol·licitud i adjuntant-hi la documentació requerida.

Quan s'ha de presentar la sol·licitud electrònica sense certificat digital?

 • Famílies sense cap sistema d'identificació electrònica.

Número d’identificació de l’alumne/a de RALC
Els alumnes que són nous en el sistema educatiu de Catalunya encara no tenen l’identificador i, per tant, en cas de presentar la sol·licitud en suport electrònica sense certificat digital, han de deixar el camp en blanc.

És obligatòria per als alumnes matriculats des del curs 2015-2016 en centres educatius de qualsevol titularitat (per als ensenyaments i centres que es troben actualment al RALC). És una informació que generalment faciliten els centres en la documentació acadèmica que lliuren a les famílies.

La família pot consultar l'identificador en aquest enllaç.


Amplia la imatge

Com funciona?

e) Alumne/a amb família sense possibilitat d'identificació digital, amb o sense RALC


 • Caldrà recordar-li a la persona interessada que indiqui el número de registre de RALC. En cas de no saber-lo se li facilitarà un enllaç al tràmit que li permetrà consultar-lo.
 • En cas de no haver estat escolaritzat a Catalunya i no tenir número de RALC, deixar aquest camp en blanc.

Continuarà la tramitació com el cas anterior, però,

 • Una vegada hagi omplert el formulari i adjuntat la documentació obligatòria, l'haurà d'enviar. És quant:
  1. Pel que fa als criteris de prioritat, si escau, es realitzarà l’intercanvi de dades a través de la PICA pel que fa:
   • al padró,
   • la discapacitat i
   • el fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental.
  2. La sol·licitud es registrarà automàticament al S@rcat.
  3. En acabar, se li generarà el resguard de la preinscripció.

Estat de la sol·licitud al GEDAC: Registrada

ASPECTES A TENIR EN COMPTE

En tots els casos i pel que fa a la documentació el resguard distingirà els apartats següents:

 • Documentació acreditativa de la identitat / filiació de l'alumne/a.
 • Criteris al·legats que s’han comprovat i no cal presentar documentació acreditativa.
 • Criteris al·legats pendents de comprovació.
 • Criteris al·legats dels que s’ha annexat documentació acreditativa i està pendent de revisió per part del centre.
 • Criteris al·legats que no s’han comprovat i dels quals no s’ha annexat documentació acreditativa.

Les persones interessades rebran un segon correu electrònic, en un marge de 24h, on se li enviarà adjunt el resguard definitiu amb la resta d'indicacions que correspongui. Aquest resguard tindrà dos blocs:

 • documentació verificada
 • documentació que s'ha de presentar


Tant el resguard definitiu, com el provisional, informaran del procediment de modificació de la sol·licitud perquè es puguin corregir les peticions, els criteris al·legats i adjuntar documentació escanejada o fotografiada.

Durant el període de presentació d'al·legacions, es podrà accedir a la modificació de la sol·licitud i adjuntar la documentació que calgui presentar per corregir els errors de criteris de prioritat que correspongui.