Preinscripció als ensenyaments postobligatoris

NOVETATS en la preinscripció als ensenyaments postobligatoris per al curs 2024/2025


1.Batxillerat
2. Programes de Formació i Inserció (PFI)
3. Recordatori resum del procés de preinscripció a postobligatoris

1. Batxillerat

S’inclou la consulta interadministrativa de la Renda Garantida de la Ciutadania.

 • En enviar la sol·licitud, si la família ha declarat que percep la renda garantida de ciutadania, es comprovarà a través de la PICA i es mostrarà en el resguard el resultat de la consulta. ​
 • Si no s’ha comprovat, es recull també a la sol·licitud.​
 • En el cas que no s’hagi pogut comprovar, es pot annexar el document que acredita la percepció digitalitzat (escanejat o fotografiat) durant el període de presentació de documentació.​
 • També es pot annexar durant el període de presentació de reclamacions.​2. Programes de Formació i Inserció (PFI)

S’inicia el procediment de preinscripció en línia

Desapareix la presentació del formulari en format paper, no és necessari acudir en persona al centre per a presentar la sol·licitud, és a dir, per a formalitzar-la és indispensable accedir al lloc web preinscripció.gencat.cat i empenar el formulari en línia.


3. Guia ràpida del procés de preinscripció a postobligatoris

Aquesta secció, com a recordatori, proporciona una visió general dels diferents aspectes del procés de preinscripció i matrícula per als ensenyaments postobligatoris, incloent-hi el Programa de Formació i Inserció (PFI), el Batxillerat (BTX), els Cicles Formatius de Formació Professional (FP) i els Cicles d'Arts Plàstiques i Disseny (CAPD).

 • Calendari (PFI, BAT, FP i CAPD): Proporciona una visió general de les dates claus del procés, incloent-hi terminis per a la presentació de sol·licituds, publicació de llistes i períodes de matriculació, etc.

Portal de centre:PFI, BTX, FP i CAPD

 • Planificació i Oferta (PFI, BAT i FP): Detall de la preparació del calendari intern del centre, elaboració de la documentació informativa del centre, reunions amb els tutor i/o equips docents, elaboració de l'oferta, difusió de la informació, etc.

Portal de centre:PFI, BTX i FP

 • Gestió de l'oferta(FP): L'equip directiu concreta l'oferta tenint en compte les places que li ha assignat el Departament i la informació recollida a les reunions amb els equips docents. Gestió a GEDAC

Portal de centre:Grau mitjà
Material a l'Ateneu: GM i GS

 • Centres amb Doble Titulació (BTX): Si hi ha centres que ofereixen una doble titulació, aquest apartat descriurà com s'organitza i gestiona aquesta opció, incloent-hi els requisits addicionals o procediments específics. Gestió a GEDAC

 • Qualificació mitjana de l'ESO - QPRE i Q34 – (BAT i FP): Explica com es calcula i es considera la Qualificació Mitjana de l'ESO en el procés de preinscripció per al Batxillerat (QPRE) i als Cicles formatius (Q34).Pel que fa a la QPRE inclou: Criteris per al càlcul i Gestió a Esfer@, i per la Q34: els criteris per al càlcul.

Portal de centre: QPRE BTX, Q34 FP
Material Ateneu Q34

 • Sol·licituds i barem (PFI, BAT, FP i CAPD): informació del procés de presentació de sol·licituds per als alumnes interessats en inscriure's en el PFI, Batxillerat i Formació professional així com els criteris de prioritat utilitzats per a la selecció dels alumnes en cas que hi hagi més sol·licituds que places disponibles. Gestió a GEDAC.

Portal de centre: PFI, BTX, FP i CAPD
Material Ateneu: novetats PFI, GM i GS

 • Llistes i Assignacions (PFI, BAT, FP i CAPD): Explica com es preparen i publiquen les diferents llistes de sol·licituds de preinscripció, així com el procediment d'assignació de places als alumnes. Informació sobre el procés de resolució de reclamacions i la publicació final de les llistes d'admesos. Gestió GEDAC

Portal de centre: PFI i BTX, FP i CAPD
Material Ateneu: PFI,GM I GS

 • Matrícula (PFI, BAT, FP i CAPD): Detalla el procediment de matriculació per als alumnes admesos en el PFI, Batxillerat i FP, incloent-hi els documents necessaris, les dates límit i el procediment per a completar la matriculació amb èxit.Gestió a Esfer@, SAGA i RALC.

Portal de centre: PFI, BTX, FP i CAPD
Material Ateneu:PFI, GM i GS

 • Llista d'Espera i Fi del Procés (PFI, BTX i CAPD): Descriu com es gestiona la llista d'espera per als alumnes que no han estat inicialment admesos, incloent-hi informació sobre els criteris utilitzats per a l'assignació de places que esdevinguin disponibles posteriorment. També indica quan es considera que el procés ha finalitzat. Gestió GEDAC i RALC

Portal de centre: PFI i BTX i CAPD
Material Ateneu: PFI, GM I GS

 • Vacants setembre(FP): Procés d'admissió als cicles d'FP (procediment ordinari de preinscripció i matrícula)

Material Ateneu: GM i GS