Preinscripció al BatxilleratS’inclou la consulta interadministrativa de la Renda Garantida de la Ciutadania.​

  • En enviar la sol·licitud, si la família ha declarat que percep la renda garantida de ciutadania, es comprovarà a través de la PICA i es mostrarà en el resguard el resultat de la consulta. ​
  • Si no s’ha comprovat, es recull també a la sol·licitud.​
  • En el cas que no s’hagi pogut comprovar, es pot annexar el document que acredita la percepció digitalitzat (escanejat o fotografiat) durant el període de presentació de documentació.​
  • També es pot annexar durant el període de presentació de reclamacions.​

La resta de procediment és com els cursos anteriors i que teniu reflectit al procediment general.

Presentació de sol·licitudsFranja Religió​

L'opció a la franja de religió serà una pregunta obligatòria a la sol·licitud de preinscripció (catòlica, evangèlica, islàmica, jueva o no en sol·licita).

Per les famílies és obligatori informar si volen que l'alumne/a rebi formació en religió o no, però no és obligatori que els centres ofereixin aquesta opció.

És a dir, que una família indiqui que vol rebre ensenyament de religió no implica que el centre on s'assigni l'alumne/a hagi d'oferir-la.Resguard de sol·licitud

El resguard de la sol·licitud, conté totes les dades que la família ha fet constar en la sol·licitud (per exemple la informació sobre la religió que en anys anteriors no es recollia).​

El resguard quedarà fixat el darrer dia de presentació de la sol·licitud. Cada vegada que es cridi es baixarà amb les dades d’aquell dia.Descàrrega de documentació

Descàrrega de documents annexats en la reclamació​

Es podrà descarregar un document comprovant d’haver-la presentat i dels documents annexats. En adjuntar el document es genera el botó següent:​