Introducció

En el marc del desenvolupament de l'Administració electrònica, i amb l’objectiu de millorar el servei als ciutadans, a partir del curs 2018-2019 es va posar en marxa el procediment de preinscripció telemàtica als ensenyaments postobligatoris.

Per tal de simplificar els tràmits administratius i documentals, i aprofitant sempre que sigui possible les possibilitats que proporcionen les tecnologies digitals, s'eliminen tots aquells tràmits i actuacions que permeten reduir el nombre de documents que es demana a la ciutadania.

Aquests materials en obert tenen per objectiu conèixer les novetats del procediment de preinscripció electrònica per al per als estudis de Batxillerat, Programes de Formació i Inserció (PFI), Cicles Formatius de Formació Professional i Cicles Formatius d'Arts Plàstiques i Disseny, per al curs 2024-2025.

Com s'ha fet darrerament, no es pot aportar RES en paper. Si s’ha d’aportar alguna documentació, sempre serà digitalitzada. Gran part de documentació no s’haurà de presentar perquè és una informació que, o bé ja disposa el Departament d'Ensenyament (exemple: dades que es recuperen de RALC)o bé perquè són dades s’obtenen de consultes interadministratives (exemple: el fet de formar part d'una família nombrosa).

Per a la preinscripció als estudis de Batxillerat, PFI, Cicles Formatius de Formació Professional i Cicles Formatius d'Arts Plàstiques i Disseny, no s'accepten sol·licituds presentades en paper i tampoc la presentació de documentació, que es farà íntegrament en format digital.Objectius

 Objectius

 • Conèixer els diferents sistemes d'identificació digital per accedir als serveis electrònics de la Generalitat de Catalunya.
 • Conèixer les novetats de preinscripció del curs 2024/2025.
 • Actualització del funcionament de la preinscripció electrònica als estudis de Batxillerat, PFI, Cicles Formatius de Formació Professional i Cicles Formatius d'Arts Plàstiques i Disseny
 • Aplicar la preinscripció electrònica al programa de gestió GEDAC.


Continguts

Continguts

Aquest espai s'estructura en 6 mòduls o apartats (pestanyes part superior), de tal manera que dintre cada mòdul trobareu diferents blocs de continguts.

Estructura

 1. Identificació digital, on es dona una visió general de l'administració electrònica i s'analitza els diferents sistemes d'identificació electrònica que es poden utilitzar a la Generalitat de Catalunya per a accedir als diferents tràmits electrònics que ofereix, entre els quals hi ha la preinscripció als ensenyaments de batxillerat i als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior d'FP i APD.
 2. Presentació de sol·licituds, on s'explica les diferents novetats i els diferents tipus de sol·licituds: electrònica i sol·licitud amb suport informàtic.
 3. Funcionament GEDAC, on es mostra la gestió, per part dels centres docents, de la preinscripció amb l'aplicatiu de suport Gestió d'escolarització d'alumnes de Catalunya.
 4. Novetats a CFGM,on consten les principals novetats específiques del procés de preinscripció als CFGM que cal fer esment i atenció especial.
 5. Novetats a CFGS, on consten les principals novetats específiques del procés de preinscripció als CFGS que cal fer esment i atenció especial.
 6. Novetats a PFI, on consten les principals novetats específiques del procés de preinscripció als Programes de Formació i Inserció que cal fer esment i atenció especial.
 7. Novetats a Batxillerat, on consten les principals novetats específiques del procés de preinscripció al Batxillerat que cal fer esment i atenció especial.
 8. Novetats generals, on consten les principals novetats del procés de preinscripció que cal fer esment i atenció especial.


Taula de continguts

Requeriments tècnics


L'entorn no té requeriments tècnics específics més enllà de disposar de connexió a Internet, un navegador compatible i el programari d'ús més habitual. Els materials d'aquest espai s'han dissenyat per treballar amb els paquets ofimàtics més usuals i poden ser visualitzats amb qualsevol navegador, tot i que estan optimitzats per Mozilla Firefox.


Autoria

 • Elaboració i redacció: Sílvia Mur Allué, Carles Duaigües Arbonés i Xavier Bernat Ibáñez.
 • Coordinació i col·laboració: Anna Rifa, Esther Aguilar i Servei de formació de la Subdirecció General de Personal d'Administració i Serveis del Departament d'Educació.