Què és l'Administració electrònica?


L’Administració electrònica és el model d’Administració pública basada en l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), que té com a objectiu millorar l’eficiència interna, les relacions interadministratives i les relacions de l’Administració amb les persones, les empreses i les organitzacions. L’Administració electrònica permet, per tant, que els serveis que ofereix l’Administració a la ciutadania es prestin d’una manera més eficaç, ràpida i eficient; facilita l'acostament als ciutadans; multiplica els canals pels quals els ciutadans s’hi poden relacionar, i en simplifica les relacions.

Beneficis de l'Administració electrònica

L’Administració electrònica aporta beneficis importants, tant per a la ciutadania com per a la mateixa Administració:

Per a la ciutadania:

 • accessibilitat als serveis públics 24 hores x 7 dies
 • simplicitat en les tramitacions amb l’Administració
 • rapidesa i agilitat en l’obtenció del servei requerit
 • eliminació de la necessitat de desplaçar-se físicament a l’Administració
 • aplicació de principis bàsics de caire social: no-exclusió, facilitació de l’accés a les TIC, etc.

Per a les administracions:

 • millora del servei i, per tant, de la imatge de l’Administració
 • millora de l’eficiència interna
 • integració dels diferents canals de prestació
 • foment de l’ús generalitzat de les TIC
 • generació de fortes economies d’escala (cost de transacció més baix)
 • impuls profund de la transformació de l’Administració


Identificació digital

Per utilitzar els serveis electrònics de la Generalitat de Catalunya que requereixin identificació, són vàlids els següents:

En el procés electrònic de preinscripció es pot utilitzar el sistema de Gestió d’Identitats i Control d’Accés als Recursos del la Generalitat, és a dir, l'identificador i contrasenya gestionades per GICAR que s'utilitzen per serveis com ara ATRI, ESFER@ o SAGA.

Font per l'elaboració del material:Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública .