idCAT Mòbil

Servei d’identificació proporcionat pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (AOC). Aquest sistema es basa en el lliurament d’una contrasenya d’un sol ús a un telèfon mòbil.

Què és?

És un mecanisme d’identificació i signatura electrònica orientat a la ciutadania i basat en l'enviament d’una contrasenya d'un sol ús al mòbil. Es pot utilitzar per a identificar-se en la majoria de tràmits amb les administracions catalanes i des de qualsevol dispositiu (no cal instal·lar res).

Per obtenir un idCAT Mòbil, cal complir els requisits següents:

 • Ser major de 16 anys
 • Acreditar la personalitat mitjançant un dels documents reconeguts següents:
  • DNI
  • Targeta d’identitat d’estranger (TIE)
  • NIE informat en el permís de residència
  • passaport
  • document identificador d'un país de la Unió Europea
  • targeta de residència comunitària

o bé aportar informació coneguda per ambdues parts (persona interessada i Administració) en el cas del registre electrònic en línia.

 • Informar obligatòriament d'una adreça de correu electrònic i un telèfon mòbil a efectes d'identificació i contacte.

En donar-se d’alta a aquest servei, les dades de contacte es registren automàticament al fitxer de la “Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya”.

Com obtenir-lo per internet?

La modalitat de registre electrònic en línia permet que la ciutadania registri les seves dades de contacte en el fitxer “Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya” sense haver de desplaçar-se a una oficina presencial.

El procés de registre en línia és accessible des de l'adreça https://idcatmobil.seu.cat.

L'enllaç dona accés a la pantalla d'identitats del CAOC on la ciutadania es pot donar d'alta al servei idCAT Mòbil utilitzant un altre certificat digital o bé sense aquesta certificació.

1- L’opció ‘Alta sense certificat’ la poden utilitzar només les persones que tinguin nacionalitat espanyola o bé les persones estrangeres que tinguin Targeta d’identitat d’estranger (TIE). Han d’acreditar la seva identitat aportant el

 • número i la data de caducitat del DNI o de la TIE,
 • la data de naixement i
 • el codi de barres de la Targeta Sanitària Individual (TSI) que lliura el CatSalut1).

Alta sense certificatLa Targeta Sanitària Individual

També hi tenen dret les persones empadronades afiliades a MUFACE, MUGEJU i ISFAS.

Més informació CatSalut. Servei Català de la Salut.
Per aquest motiu, si no es disposa de qualsevol d’aquest documents (DNI/NIF o targeta sanitària), s’haurà de tramitar l’alta de manera presencial o telemàticament amb certificat digital.Alta de manera presencialEn la pantalla següent es demana el telèfon mòbil, a efectes d'identificació i gestió d'avisos, així com el correu electrònic i el codi postal. Posteriorment, s'envia una contrasenya d'un sol ús al mòbil informant que s'ha d'introduir per finalitzar l'alta al registre.En prémer ‘Continua’ el sistema mostra les dades introduïdes i demana la seva confirmació enviant un codi mitjançant un SMS al telèfon mòbil consignat. Caldrà posar el codi rebut i declarar la veracitat de les dades introduïdes i l’acceptació de les condicions d’ús mitjançant el selector disposat a l’efecte. Prement el botó ‘Dóna’m d’alta’, l’alta es portarà a terme.Si l’alta s’efectua satisfactòriament, el sistema permetrà la descàrrega d’un rebut en format PDF de la operació, on hi consten les dades donades d’alta i el procés haurà acabat.


{{ :pas:alt:aepcfgs:identificaciodigital:idcat-sms_sc_2.png?nolink&300 |


Les persones que es registrin en línia i sense certificat reben una carta en què se'ls informa de l'alta en el fitxer Seu electrònica. Es trametrà en el domicili en què constin al padró. Aquesta és una mesura addicional per garantir la no suplantació.

2- L’opció ‘Alta amb certificat digital’ es pot fer amb certificat digital si es compleixen els requisits següents:

 • Disposar d'un certificat de persona física, corporatiu de persona física o de persona física representant.
 • El certificat ha d'estar vigent.
 • Ha d'estar emès per una entitat classificada pel CAOC.

Alta amb certificat digital

Com fer-lo servir?

Si voleu identificar-vos mitjançant l'idCAT Mòbil, heu d’introduir el vostre document d’identificació (DNI, en el cas de ciutadans de nacionalitat espanyola) i el telèfon mòbil que heu indicat.

Si la base de dades no troba el document d’identificació o el telèfon mòbil proporcionat no es correspon amb el que s’ha registrat, es visualita un missatge d’error. En aquest cas, cal modificar el registre si és erroni o realitzar-lo si no s'ha fet prèviament.

Si les dades proporcionades es corresponen a les registrades, es rebrà una contrasenya al telèfon mòbil per introduir-la al camp de text que es mostra a la pantalla. A partir d'aquest moment, es pot fer el tràmit o la gestió corresponent.Més informació a la web idCAT.

1) en cas de no disposar de TSI es pot sol·licitar a CATSALUT