DNI electrònic


El Document Nacional d'Identitat electrònic (DNIe)1) és el document d'identitat electrònic que s'expedeix a Espanya des de març de 2006.

El DNIe és una targeta de mida idèntica a una targeta de crèdit que incorpora un circuit integrat amb informació digital.

Activar els certificats del DNI electrònic facilita l'identificació davant de qualsevol administració pública i signar documents de forma electrònica.

El DNIe consta de dos components:

  • els certificats digitals del DNIe, integrats en el xip del DNI electrònic, fan referència a l'identitat i
  • els Certificats de validació d'identitat que corrobora les dades del DNIe són correctes.

El DNIe s'ha d'activar de forma presencial en els diferents punts i oficines d'expedició del DNIe. Aquests punts d'actualització del DNIe són uns terminals similars al caixer automàtic que prenen l'empremta dactilar, activen els certificats digitals del xip del DNIe i permeten canviar el PIN secret.

terminal DNIe

La particularitat d'aquest sistema d'identificació digital és que cal un lector de DNIe per llegir la informació del xip.

lector DNIe