Heu d'accedir a l'Intranet d'Educació Portal de CentreConceptes Claus Identificació d'usuaris CFGMGestió de l'oferta Gestió de les sol·licituds