Introducció

En el marc del desenvolupament de l'Administració electrònica, i amb l’objectiu de millorar el servei als ciutadans, es posa en marxa el procediment de preinscripció telemàtica als cicles formatius de grau superior de formació professional.

Per tal de simplificar els tràmits administratius i documentals, i aprofitant sempre que sigui possible les possibilitats que proporcionen les tecnologies digitals, s'eliminen tots aquells tràmits i actuacions que permeten reduir el nombre de documents que es demanen als ciutadans.

Aquest curs telemàtic té per objectiu conèixer el procediment de preinscripció electrònica per als cicles formatius de grau superior per al curs 2018-2019 i proporcionar informació addicional sobre el procés de preinscripció a cicles formatius de grau mitjà durant el mes de setembre.

Com a novetat, la preinscripció electrònica en els cicles formatius de grau superior d'FP comporta la possibilitat de formular telemàticament la sol·licitud sense necessitat de tràmit presencial. Tampoc caldrà aportar documentació en paper d'aquelles dades què el Departament d'Ensenyament ja disposi (DNI, filiació de l'alumne/a, certificació acadèmica), en aquells casos que sigui possible.

Per a la preinscripció als cicles formatius de grau superior de formació professional no s'acceptaran sol·licituds presentades únicament en paper.

El Departament d'Ensenyament fa un pas més endavant per impulsar i desenvolupar l'Administració electrònica en els tràmits que realitza amb el ciutadà.

Objectius

  • Conèixer els diferents sistemes d'identificació digital per accedir al serveis electrònics de la Generalitat de Catalunya.
  • Comprendre el funcionament de la preinscripció electrònica en els cicles formatius de grau superior.
  • Aplicar la preinscripció electrònica al programa de gestió GEDAC.
  • Informar sobre el 2n període d'admissió (setembre) a cicles formatius de grau mitjà.


Continguts

Aquest curs està estructurat en 4 mòduls o apartats (pestanyes part superior), de tal manera que dintre cada mòdul trobareu diferents blocs de continguts.

Estructura

  1. Identificació digital, on es dona una visió general de l'administració electrònica i s'analitza els diferents sistemes d'identificació electrònica que es poden utilitzar a la Generalitat de Catalunya per tal d'accedir als diferents tràmits electrònics que ofereix, entre els quals hi ha la preinscripció a cicles formatius de grau superior.
  2. Preinscripció a cicles formatius de grau superior, on s'explica les diferents novetats per al curs 2018/2019 i els diferents tipus de sol·licituds: electrònica i amb suport informàtic.
  3. Funcionament GEDAC, on es mostra la gestió, per part del centres docents, de la preinscripció amb l'aplicatiu de suport Gestió d'escolarització d'alumnes de Catalunya.
  4. Segon període d'admissió (setembre) per aquelles persones preinscrites que no han obtingut una plaça o no s'han pogut matricular el mes de juliol.


Activitats pràctiques

A més a més, dintre l'entorn de formació moodle Odissea 1) trobareu les activitats pràctiques per treballar els continguts dels diferents mòduls proposats, per tal d'assolir nous coneixements i consolidar els aprenentatges del curs.

Requeriments tècnics


El curs no té requeriments tècnics específics més enllà de disposar de connexió a Internet, un navegador compatible i el programari d'ús més habitual. Els materials d'aquest curs s'han dissenyat per treballar amb els paquets ofimàtics més usuals i poden ser visualitzats amb qualsevol navegador, tot i que estan optimitzats per Mozilla Firefox.

Descàrrega el curs en pdf

Autoria

  • Elaboració i redacció: Carles Duaigües Arbonés
  • Coordinació i col·laboració: Ana Pou Ramos i José Antonio Vázquez Gázquez


1) cal identificació prèvia amb nom d'usuari i contrasenya xtec