3. Tractar una sol·licitud

La Comissió o Gestor Comissió (que no tingui pendent una acceptació o validació per increment de ràtio) quan accedeix al tractament d’una sol·licitud tindrà accés al desplegable “Estat a establir” amb aquestes opcions:

  1. En tràmit
  2. Petició d’augment de ràtio per sobre del 10%.
  3. Documentació requerida
  4. Assignada
  5. Descartada

Per poder continuar tractant-la, el primer que cal fer és passar-la a En tràmit

3.1 Admissió a tràmit.

Seleccionar "En tramit".


Usuaris que poden establir l’estat: Gestor comissió i Comissió.

3.2 Petició d’augment de ratio per sobre del 10%.

Seleccionar "Petició d'augment de ràtio" i el centre on es demana l'ampliació de plaça.


Usuaris que poden establir l’estat: Comissió.

3.3 Documentació requerida.

En aquest cas, s’ha de seleccionar “Documentació requerida” del desplegable i escriure el contingut del correu que s’enviarà al sol·licitant.

El correu que rebrà el sol·licitant, a més de text definit prèviament hi constarà un enllaç mitjançant el qual tindrà accés per annexar la documentació requerida.

Usuaris que poden establir l’estat: Comissió i Gestor comissió

3.4 Assignada.

Seleccinar "Assignada" i el centre assignat. En aquest estat el sol·licitant rebrà un missatge amb la confirmació de l’assignació.

En aquest correu s'annexa el Model del resguard de comunicació d’assignació.

Usuaris que poden establir l’estat: Comissió

3.5 Descartada.

La Comissió haurà de seleccionar "descartada" i un motiu de rebuig i s'envia un correu al sol·licitant amb un missatge automàtic establert.

Usuaris que poden establir l’estat: Comissió