1. Sol·licitud electrònica d’admissió a ensenyaments obligatoris.

1.1. Com es presenta.

Les sol·licituds d’admissió es poden presentar per dues vies, però sempre en versió telemàtica, ja que ja no es poden presentar en paper. Les dues opcions que tenen les famílies són:

  • La sol·licitud electrònica d’admissió (SE): Aquella sol·licitud que s’efectua amb certificat digital,coneix l’identificador de l'alumne/a o fent cerca el troba (mòdul de recuperació l’identificador de l'alumne/a).Es recuperen les dades personals i lliga la sol·licitud.
  • La sol·licitud en suport informàtic (SI): Aquella sol·licitud on el sol·licitant no té certificat digital i/o no coneix l’identificador de l'alumne/a. Ha d’introduir totes les dades de la sol·licitud. En aquest tipus de sol·licitud s’ha de presentar documentació.


1.2. Com se’n fa el seguiment?

D’una banda, un cop feta la sol·licitud d’admissió (SE o SI), la família rep un correu de confirmació (GEDAC) on diu que consta registrada al registre d’entrada de la Generalitat (s@rcat) i s’ inclou un enllaç al resguard justificatiu. Si fos necessari poden accedir a modificar-la mitjançant un enllaç de modificació on s’ha d’identificar amb el codi de sol·licitud i l’identificador del sol·licitant.

Només permet modificar la sol·licitud si està en estat pendent


D’altra banda, la sol·licitud passa al mòdul per a la gestió de les sol·licituds d'admissió (GEA) on la comissió pot:

  • Visualitzar la sol·licitud d’admissió,
  • Lligar-la en cas d’estar “pendent”,
  • Comprovar si li correspon (si la sol·licitud no correspon a la comissió, la deriva i canvia l’estat a “Derivada”),
  • Els motius al·legats,
  • Si la documentació és correcte
  • Si hi ha places disponibles o s’accepta l’ampliació (planificador),
  • Iniciar el tràmit
  • I finalment assignar-la o retornar-la (desplegament als punts 2c, 3, 4 i 5).


1.3. Què fer en el cas de denegació de plaça?

Si la Comissió detecta errors en les dades o en la documentació annexada, canvia l’estat a “documentació requerida” i la família rep un correu informatiu requerint l’esmena. L’estat canvia a “documentació requerida”. Si no es rep resposta la Comissió pot, si ho considera, descartar la sol·licitud.

Finalment, si s’assigna la sol·licitud la família rep un missatge amb un nou resguard notificant l’assignació de plaça. El centre assignat rep un correu amb la informació corresponent, i a continuació es carrega en el mòdul d’admissió de GEDAC.