5. El rol del Planificador de SSTT i el Planificador

5.1 I si no hi ha prou places al centre?


En cas que no hi hagi places la Comissió envia un missatge al planificador SSTT perquè valori la proposta de "petició d'augment de ràtio per sobre del 10%".

Si el planificador SSTT accepta l'ampliació de plaça, el planificador rep la validació d'ampliació proposada i assigna la sol·licitud. Seguidament, la família rep un missatge amb un resguard segons té una plaça assignada. La comissió, també rep un missatge informant que a l'alumne se li ha assignat una plaça.

Si el planificador SSTT no accepta l'ampliació de plaça o el planificador no valida l'ampliació la sol·licitud es passa a l'estat: "No assignada" i es retorna a la Comissió.

  • Planificació: Accés a consulta i/o extracció de dades. En cas d'augment de ratio per sobre del 10%, assignen aquelles sol·licituds que la comissió ha derivat per augmentar vacants i tinguin el vistiplau de l’usuari Planificació SSTT.
  • Planificació SSTT: Tindran accés a consultes i/o extracció de dades. Hauran de donar o no el vistiplau als augments de ràtio per sobre del 10 %.

Tant Planificació SSTT com Planificació si accedeix a la llengüeta/pestanya "Extraccions" i filtrant per curs escolar, ensenyament, curs acadèmic, centre de preferència, municipi, estat o motiu de sol·licitud i informant una adreça de correu electrònic pot realitzar les extraccions per:

  • Sol·licituds pertanyents al municipi triat.


  • Sol·licituds pertanyents al municipi de residència