Introducció

Prenent com a referència el DECRET 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l'oferta educativa i del procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de Catalunya, enguany i de cara a gestionar les sol·licituds d'Admissió pel curs 2023/24 es posa en funcionament el nou mòdul GEA.


Continguts


Continguts

Aquest espai està estructurat en 5 mòduls o apartats (pestanyes part superior), de tal manera que dintre cada mòdul trobareu diferents blocs de continguts.

Taula de continguts

Requeriments tècnics


El seguiment d’aquesta formació no té requeriments tècnics específics més enllà de disposar de connexió a Internet, un navegador compatible i el programari d'ús més habitual. Els materials d'aquesta formació s'han dissenyat per treballar amb els paquets ofimàtics més usuals i poden ser visualitzats amb qualsevol navegador, tot i que estan optimitzats per Mozilla Firefox.


Autoria

  • Elaboració i redacció: Clàudia Aroca Sánchez i Xavier Bernat Ibáñez.
  • Coordinació i col·laboració: Anna Rifa i Servei de formació de la Subdirecció General de Personal d'Administració i Serveis del Departament d'Educació.