2. El nou mòdul per a la gestió de les sol·licituds d’admissió (GEA).


2.1. El GEA.

Per gestionar i fer el seguiment de les sol·licituds s’ha creat el nou mòdul GEA “Gestió Electrònica d’Admissió” que es comunicarà amb el mòdul d’identificació personal ja existent, RALC, PICA i amb el mòdul d’admissió de GEDAC.

GEA

2.2. Els distints usuaris.

Segons el rol de l’usuari, el GEA permetrà gestionar les sol·licituds de manera diferent. Així doncs, trobem els següents usuaris amb les seves atribucions:

 • Comissió: Analitzaran les sol·licituds de la seva comissió. Validaran motiu de la sol·licitud, decidiran el centre a assignar i assignaran i/o sol·licitaran l’augment de places en un centre i curs,
 • Gestor Comissió: Usuari de suport per a les comissions de garanties d’admissió. Poden demanar prealumne/a, lligar la sol·licitud d’admissió a RALC, demanar més informació o documentació. Han de poder fer consultes i extraccions igual que l’usuari Comissió.
 • Planificació: Accés a consulta i/o extracció de dades. En cas augment ratio per sobre del 10%, assignen aquelles sol·licituds que la comissió ha derivat per augmentar vacants i tinguin el vistiplau de l’usuari Planificació SSTT.
 • Planificació SSTT: Tindran accés a consultes i/o extracció de dades. Hauran de donar o no el vistiplau als augments de ràtio per sobre del 10 %.
 • Oficines Municipals d’Escolarització:: Podran fer consultes i extraccions sobre les sol·licituds del seu municipi.
 • Serveis Centrals: tindran accés a consultes i/o extracció de dades.
 • Centres: Tindran les mateixes atribucions que les OME (en el mòdul de Gestió Electrònica d’Admissió (GEA), en el de GEDAC…). Pendent de desenvolupar.


{{:pas:alt:aegea:Rols.png?nolink|Rols

2.3. Gestió de la sol·licitud d’admissió electrònica.

Accedint a la secció gestió de sol·licituds i a través dels filtres que hi ha disponibles (curs, codi, tipus, ensenyament…) la comissió pot visualitzar les sol·licituds efectuades per les famílies.Les accions que es poden efectuar quan s’accedeix a la consulta de la sol·licitud són les següents:

 • Accés al resguard de la sol·licitud: s’hi accedeix clicant el botó . Es pot obtenir una extracció del resguard de la sol·licitud d’admissió.


 • Accés a la consulta dels Serveis interadministratius: s’hi accedeix clicant el botó . Ens dóna accés a una finestra emergent on consta totes les peticions interadministratives: registre, padró, discapacitat i família nombrosa o monoparental. • Accés a la consulta de documents: s’hi accedeix clicant el botó . Es pot comprovar tota la documentació que ha annexat la família.
 • Accés a la consulta de places: Accedint a la llengüeta/pestanya “places “ i filtrant per curs escolar, ensenyament, centre, curs i règim, la comissió pot comprovar si hi ha places disponibles.
 • Accés a Tractar una sol·licitud: El tractament d’una sol·licitud es pot fer des del botó de la pantalla “Gestió de sol·licitud” de la sol·licitud seleccionada.
 • O des del botó activat de la segona columna de la pantalla de Gestió de sol·licituds marcada en blau. • Des del tractament de la sol·licitud es pot consultar el nombre de places existents mitjançant el botó Places.