Comprendre el concepte de macro

Una macro és una sèrie enregistrada d'ordres i accions que s'executen com si fossin una única ordre, de manera automàtica.

Si en una determinada feina és necessari fer un nombre de passos i l'hem d'executar més d'un cop cal plantejar-nos crear una macro.

Ens estalviarà molt temps i no s'equivocarà.

Atenció:

Les macros agafen la seva total funcionalitat en els apartats de Writer i Calc.

El programa OpenOffice està creat amb macros.

Els seus menús, les seves ordres, … tot ell és un conjunt de macros assignades a botons, paraules, menús, …

El llenguatge que permet això és diu: Basic basat en l'API d'OO

L'OO permet, a través d'un editor, modificar o crear noves macros.

Quan una macro no es pot modificar es per què està protegida o és de sistema.

També determinades combinacions de tecles no es podran fer servir per què ja estan assignades a accions de sistema.

En general, l'OO no pot fer funcionar les macros de l'Office ni aquest de l'OO ja que usen un llenguatge de programació semblant però que pel que fa a mètode i ús d'objectes és diferent.

Per tant, un document Office que contingui macros, podem modificar el seu contingut si no afecta a les macros, desar com a Office i, després, obrir el document en Office i les macros s'executaran amb normalitat.