Crear i manipular botons d'acció

Aquesta opció té alguns problemes en l'OO.

La mida dels botons es pot modificar en l'edició però quan es visualitzen en pantalla sencera es redueix el botó i no es veu correctament.

La forma que aquí s'explicarà funciona per a botons, textos, formes, …

Si es vol fer un formulari s'ha de crear des del processador de text o des d'un full de càlcul.

Com ja hem dit les macros no funcionen aquí.

Addició d'un botó d'ordre a un document

Utilitzeu la barra d'eines → Controls de formulari per afegir caselles de selecció, botons, taules que mostrin registres de dades i altres controls a un document.

Per afegir un botó a un document

1.Trieu → Visualitza - Barres d'eines - Controls de formulari.

2.A la barra d'eines Controls de formulari, feu clic a la icona Botó per prémer.

La busca del ratolí esdevé una creu.

3.En el document, premeu i arrossegueu per dibuixar el botó.

4.Feu clic al botó amb el botó dret del ratolí i trieu → Control.

5.Indiqueu les propietats del botó.

  • Per canviar l'etiqueta del botó, feu clic a la pestanya General i editeu el text del quadre Etiqueta.

Atenció:

proveu el botó en pantalla sencera a veure com queda. Encara que es modifiquin les mides no les conserva.

  • Per adjuntar una macro al botó, feu clic a la pestanya → Esdeveniments i premeu el botó … situat al costat de l'acció de botó que ha d'executar la macro.

En el diàleg Assigna una acció, cerqueu la macro que voleu utilitzar i feu clic a D'acord.

  • Tanqueu el diàleg Propietats.

Atenció:

això que s'explica aquí serveix per als diferents objectes d'una diapositiva.

Un cop creat l'objecte li podem assignar una INTERACCIÓ o un ENLLAÇ.


QUÈ ÉS UN ENLLAÇ ?

Els enllaços són referències creuades que es realcen amb diferents colors i s'activen amb un clic del ratolí.

Amb l'ajuda dels enllaços podem anar a informació específica dins del document així com a informació relacionada en altres documents.

A l'OpenOffice.org es poden assignar enllaços al text així com a gràfics i marcs de text (vegeu la icona del diàleg Enllaços a la barra d'eines Estàndard).

QUÈ ÉS UNA INTERACCIÓ ?

Aquesta determina el comportament de l'objecte seleccionat quan s'hi fa clic durant la visualització d'una presentació de diapositives.

CREAR UN ENLLAÇ O UNA INTERACCIÓ.

Marquem l'objecte al qual es vol assignar l'acció.

Amb el ratolí al damunt de l'objecte, premem el botó dret del ratolí i en sortirà l'opció d'interacció.

També es pot trobar aquesta opció des del menú Presentació de diapositives.

S'obrirà una finestra amb les diferents opcions que ens permet fer:

Quan en triem una, a vegades, s'activaran altres opcions que caldrà completar.

Per afegir un enllaç, un cop marcat l'objecte, podem anar al menú Insereix o a la icona de la barra de menú.

Ens ensenyarà una pantalla amb quatre opcions cadascuna d'elles amb uns paràmetres a definir.

També podem inserir enllaços sense tenir cap objecte marcat. Si és un text s'escriurà a la diapositiva i si és un botó sortirà dibuixat.