Ampliació

Pel·lícules relacionades:

orto_cara.flv

orto_cara - ensenya com es poden associar diccionaris a determinades frases o paraules.

orto_estil.flv

orto_estil - ensenya com es pot associar una llengua a un estil.

orto_gral.flv

orto_gral - ensenya on configurar la llengua base de treball i de la interfície.

ortografia.flv

ortografia - com es pot corregir fent servir les icones del menú.

thesaurus.flv

thesaurus - com activar el thesaurus, si està instal·lat.

correccio_automatica.flv

correcció_automàtica - com activar la correcció automàtica i afegir entrades.

diccio_mes.flv

diccio_mes - ensenya com afegir més diccionaris des d'internet.

diccio_nous.flv

diccio_nou - ensenya com afegir diccionaris nous personalitzats.


Addicció de més llengües

Per afegir més llengües cal anar a: Eines - Llengua - Més diccionaris en línia…

Caldrà connexió a Internet.
La pàgina web on es connecta ens dóna a conèixer la totalitat de llengües disponibles.

Cliquem en una d'elles i es baixarà un arxiu d'extensió OXT.


Aquests arxius poden ésser correctors, thesaurus, sinònims, …

Un cop l'arxiu està guardat, anirem al menú: Eines - Gestor d'extensions - Afegeix (botó)
Buscarem l'arxiu guardat i l'instal·larem.

Per tal que faci efecte caldrà reiniciar el programa (tancarem i tornarem a engegar l'OO).

Mireu els tutorials associats:

diccio_nou.flv

diccio_mes.flv


Addició de més llengües per a la interfície

1.Obriu el navegador d'Internet i aneu a:

http://oootranslation.services.openoffice.org/pub/OpenOffice.org/ (en anglès).

o

http://ftp5.gwdg.de/pub/openoffice/localized/ca/3.2.1/2.Seleccioneu el paquet de llengua correcte per a la vostra versió de l'OpenOffice.org i baixeu-lo.

3.Tanqueu el programari OpenOffice.org (tanqueu també l'inici ràpid, en cas que l'hàgiu habilitat).

4.Instal·leu el paquet de llengua.

Feu doble clic al fitxer .exe o bé descomprimiu el fitxer .tar o .gz segons el vostre sistema operatiu.

Seguiu les indicacions que es donen.


Ortografia i gramàtica

Cerca errors ortogràfics al document o a la selecció actual.

Si s'ha instal·lat una extensió de verificació, el diàleg també comprova si hi ha errors de gramàtica.

Per accedir a aquesta ordre…

Trieu → Eines - Ortografia i gramàtica o

premeu la tecla F7Verificació manual de l'ortografia

El procés de verificació ortogràfica s'inicia a la posició actual del cursor i avança fins al final del document o de la selecció.

Una vegada s'arriba a aquesta posició, l'usuari pot triar si vol continuar la verificació ortogràfica des del principi del document.

La verificació ortogràfica cerca paraules incorrectes i us ofereix la possibilitat d'afegir una paraula desconeguda a un diccionari d'usuari.

El diàleg Verificació ortogràfica s'obre quan l'aplicació troba la primera paraula incorrecta.
Si s'ha instal·lat una extensió de verificació de gramàtica, aquest diàleg s'anomena Ortografia i gramàtica.

Els errors ortogràfics se subratllen en vermell i els errors gramaticals en blau.

El diàleg mostra primer tots els errors ortogràfics i, després, tots els errors gramaticals.

Habiliteu Comprova la gramàtica per visualitzar primer tots els errors ortogràfics i després tots els errors gramaticals.TESAURUS

Reemplaça la paraula actual amb un sinònim o un terme relacionat.

Per accedir a aquesta ordre…

Trieu → Eines - Llengua - Tesaurus

o Ctrl+F7

La compatibilitat amb el tesaurus no està disponible per a totes les llengües.

Apartats:

Variacions:

Llista la paraula actual i la paraula de reemplaçament suggerida.

Paraula:

Mostra la selecció actual o la paraula on es troba el cursor.

Significat:

Seleccioneu el significat que coincideixi amb el context de la paraula actual i, a continuació, seleccioneu una paraula a la llista Sinònim.

Reemplaça:

Fent intro damunt una paraula seleccionada la substitueix en el text.

SINÒNIM:

Llista les paraules associades amb la categoria que heu seleccionat a la llista Significat.

Seleccioneu la paraula que vulgueu utilitzar com a reemplaçament i, a continuació, feu clic a D'acord.

Cerca:

Cerca la millor coincidència per a la paraula seleccionada a la llista Sinònim del tesaurus.

Llengua:

Indica la llengua que s'utilitzarà per al tesaurus.

Selecció:

Seleccioneu la llengua que vulgueu utilitzar per al tesaurus i feu clic a D'acord.


Ajudes a l'escriptura

Especifica les propietats de la verificació ortogràfica, els tesaurus i la partició de mots.

Per accedir a aquesta ordre… Trieu → Eines - Opcions - Configuració de la llengua - Ajudes a l'escriptura


Mòduls de llengua disponibles

Conté els mòduls de llengua instal·lats.

Un mòdul de llengua pot contenir un, dos o tres submòduls:

  • verificació ortogràfica,
  • partició de mots i
  • tesaurus.

Cada submòdul pot estar disponible en una o més llengües.

Si feu clic davant del nom del mòdul, activareu tots els submòduls disponibles simultàniament.

Si suprimiu una marca establerta, desactivareu tots els submòduls disponibles simultàniament.

Si voleu activar o desactivar submòduls individuals, feu clic al botó Edita per obrir el diàleg Edita els mòduls.

La configuració permet dos directoris diferents: una carpeta on l'usuari té permisos d'escriptura, i una altra sense permisos d'escriptura.

L'usuari només pot editar i suprimir els diccionaris d'usuari que es trobin al camí amb permís d'escriptura. Els altres diccionaris són només de lectura.