Inserir notes i comentaris

A l'Impress, podeu utilitzar la visualització Notes per escriure una pàgina de notes per a cada diapositiva.

Canvia a la visualització de pàgina de notes, on podeu afegir notes a les diapositives.

Les notes queden amagades per al públic quan feu la presentació.

Per accedir a aquesta ordre… Trieu Visualitza - Pàgina de notes

o a la pestanya de la pàgina principal que posa Notes