Crear i manipular patrons

Poden ésser:

D'ÀREA
DE COLOR
DE MAPA DE BITS

Tutorials disponibles:

patrons.flv

patrons2.flv

patrons3.flv


D'ÀREA

Definiu les opcions d'emplenament per a l'objecte de dibuix seleccionat.

Podeu desar col·leccions de colors, de degradats, d'ombreigs i de patrons de mapa de bits com a llistes que podeu carregar i utilitzar més endavant.

Per accedir a aquesta ordre es pot fer des de diferents llocs:

 • 1.Trieu la pestanya Format - Àrea - Àrea
 • 2.Trieu Format - Estils i formatació - obriu el menú contextual i trieu Modifica/Nou - pestanya Àrea (documents de presentació)
 • 3.Trieu la pestanya Format - Pàgina - Fons

A la pantalla, hi trobem:

Omple: Seleccioneu el tipus d'emplenament que voleu aplicar a l'objecte de dibuix seleccionat.

Surt una llista amb les opcions:

 • Cap: No aplica cap emplenament a l'objecte seleccionat. Si l'objecte conté un emplenament, se suprimeix aquest emplenament.
 • Color: Omple l'objecte seleccionat amb el color que seleccioneu a la llista.
 • Degradat: Omple l'objecte seleccionat amb el degradat que seleccioneu a la llista.
 • Ombreig: Omple l'objecte seleccionat amb el patró d'ombreig que seleccioneu a la llista.
 • Mapa de bits: Omple l'objecte seleccionat amb el patró de mapa de bits que seleccioneu a la llista.


PATRONS DE COLOR

Seleccioneu el mapa de bits que vulgueu utilitzar com a patró d'emplenament, o bé creeu un patró de píxels.

També podeu importar mapes de bits i desar o carregar llistes de mapes de bits.

Per accedir a aquesta ordre…

Trieu Format - Àrea - pestanya Mapes de bits

Editor de patrons

Utilitzeu aquest editor per crear patrons de mapes de bits bicolors simples de 8x8 píxels.

Graella: Per habilitar aquest editor, seleccioneu el mapa de bits en blanc a la llista de mapes de bits.

Color de primer pla: Seleccioneu un color de primer pla i, a continuació, feu clic a la graella per afegir un píxel al patró.

Color del fons: Seleccioneu un color de fons per al patró de mapes de bits.

Patró de mapes de bits: Seleccioneu un mapa de bits a la llista i feu clic a D'acord per aplicar el patró a l'objecte seleccionat.

Afegeix: Afegeix un mapa de bits que hàgiu creat a l'Editor de patrons a la llista actual.

Modifica: Reemplaça un mapa de bits que hàgiu creat a l'Editor de patrons amb el patró de mapes de bits actual. Si ho voleu, podeu desar el patró amb un altre nom.

Importa: Cerqueu el mapa de bits que vulgueu importar i feu clic a Obre. El mapa de bits s'afegirà al final de la llista de mapes de bits disponibles.

Suprimeix: Suprimeix l'element o els elements seleccionats després d'una confirmació.

Camp de previsualització: Mostra una previsualització de la selecció actual.

Carrega la llista de mapes de bits: Carrega una altra llista de mapes de bits.

Desa la llista de mapes de bits: Desa la llista de mapes de bits actual perquè es pugui carregar més endavant.


MAPES DE BITS

Seleccioneu el mapa de bits que vulgueu utilitzar com a patró d'emplenament, o bé creeu un patró de píxels.

També podeu importar mapes de bits i desar o carregar llistes de mapes de bits.

Per accedir a aquesta ordre… Trieu Format - Àrea - pestanya Mapes de bits

La resta d'opcions són semblants a les descrites a l'apartat anterior.


INSERCIÓ D'OBJECTES DES DE LA GALERIA

Podeu inserir un objecte en un document com a còpia o com a enllaç.

Una còpia d'un objecte és independent de l'objecte original. Els canvis que feu a l'objecte original no afecten la còpia.

En canvi, un enllaç depèn de l'objecte original. Per tant, si modifiqueu l'objecte original, els canvis es reflectiran en l'enllaç.

Inserció d'un objecte com a còpia

 • 1.Per obrir la Galeria, feu clic a la icona Galeria a la barra Estàndard o seleccioneu Eines - Galeria.
 • 2.Seleccioneu un tema.
 • 3.Seleccioneu un objecte amb un sol clic.
 • 4.Arrossegueu l'objecte cap al document, o feu clic amb el botó dret del ratolí per obrir el menú contextual, i seleccioneu Insereix i Copia.

Mireu el tutorial:

galeria01.flv


Inserció d'un objecte com un enllaç

 • 1.Per obrir la Galeria, feu clic a la icona Galeria a la barra Estàndard o seleccioneu Eines - Galeria.
 • 2.Seleccioneu un tema.
 • 3.Seleccioneu un objecte amb un sol clic.
 • 4.Arrossegueu l'objecte cap al document mentre premeu les tecles Maj i Ctrl, o feu clic amb el botó dret del ratolí per obrir el menú contextual, i seleccioneu Insereix i Enllaç.

Mireu el tutorial creat sobre això:

galeria02_enllac.flv