Inserir objectes

1. Inserció de taules

Taula

Defineix els atributs de les taules als documents de text.

Especifica els paràmetres per defecte per a columnes i files i el mode de taula.

També especifica els valors estàndard per moure i inserir columnes i files.

Inclusió de fulls de càlcul a les diapositives

Podeu aplicar diferents mètodes per inserir cel·les d'un full de càlcul a les diapositives de l'Impress. • 1.Per inserir una taula nativa, introduïu les dades a les cel·les i apliqueu una formatació atractiva utilitzant la secció Disseny de taula de la subfinestra Tasques. • 2.Per inserir una taula nova com a objecte OLE o bé inserir un fitxer que ja existeixi com a objecte OLE, podeu indicar que l'enllaç a un fitxer sigui un enllaç simultani a les últimes dades desades en un fitxer de full de càlcul.
Inserció d'una taula nativa

 • 1.Aneu a la diapositiva de l'Impress.
 • 2.Trieu Insereix - Taula o utilitzeu la icona Taula de la barra d'eines Estàndard per inserir una taula. • 3.Feu doble clic a la taula i introduïu o enganxeu les dades a les cel·les.
 • 4.Seleccioneu part del contingut d'una cel·la i obriu el menú contextual amb el botó secundari del ratolí. Trieu les ordres per canviar el contingut de la cel.la, com ara la mida de la lletra i l'interlineat.


 • 5.Feu clic amb el botó secundari del ratolí sobre la vora de la taula per obrir-ne el menú contextual. Utilitzeu el menú contextual per introduir un nom i una descripció de la taula o per distribuir les files o les columnes uniformement, entre altres ordres.


 • 6.Seleccioneu unes quantes cel·les i feu clic amb el botó secundari per obrir un menú contextual, des del qual podeu inserir o suprimir files i columnes, entre altres ordres.


Per seleccionar una àrea rectangular de cel.les, apunteu a la cel.la que serà una de les cantonades del rectangle, mantingueu premut el botó del ratolí i arrossegueu-lo fins a la cantonada oposada del rectangle, llavors deixeu anar el botó del ratolí.

Per seleccionar una cel.la, apunteu a aquesta cel.la, mantingueu premut el botó del ratolí i arrossegueu-lo fins la cel.la següent i cap enrere, llavors deixeu anar el botó del ratolí.

Inserció d'un full de càlcul nou com a objecte OLE

Podeu afegir un full de càlcul en blanc de l'OpenOffice.org Calc en una diapositiva com a objecte OLE.

 • 1.Aneu a la diapositiva on voleu inserir el full de càlcul.
 • 2.Trieu Insereix - Objecte - Objecte OLE. Feu clic a Crea'n un de nou i seleccioneu Full de càlcul de l'OpenOffice.org. Feu clic a D'acord. Feu clic al full de càlcul per introduir les dades.
 • 3.Feu clic a l'exterior del full de càlcul per visualitzar la diapositiva.

Per redimensionar el full de càlcul sense redimensionar la mida de les cel·les, feu doble clic sobre el full i després arrossegueu-ne una ansa lateral.

Per redimensionar les cel·les del full, feu clic sobre el full de càlcul i després arrossegueu-ne una ansa lateral.
Inserció d'un full de càlcul des d'un fitxer

Quan inseriu un full de càlcul existent en una diapositiva, els canvis que es fan al fitxer del full de càlcul original no s'actualitzen a la diapositiva. No obstant això, podeu fer els canvis al full de càlcul directament des de la diapositiva.

 • 1.Aneu a la diapositiva on voleu inserir el full de càlcul.
 • 2.Trieu Insereix - Objecte - Objecte OLE.
 • 3.Seleccioneu Crea'n un a partir d'un fitxer i després feu clic a Cerca.
 • 4.Cerqueu el fitxer que voleu inserir i feu clic a D'acord.

Habiliteu la casella de selecció Enllaç a fitxer per inserir el fitxer com a enllaç simultani.
S'inserirà tot el full de càlcul a la diapositiva.

Si voleu canviar el full que es mostra, feu-hi doble clic i seleccioneu-ne un de diferent.

Mireu el tutorial:

taula.flv


2. Inserció de gràfiques

ÚS DE DIAGRAMES

L'OpenOffice.org permet presentar dades gràficament en un diagrama, per tal que pugueu comparar sèries de dades i veure les tendències de les dades. Podeu inserir diagrames en presentacions.

DADES DEL DIAGRAMA

Es poden introduir directament a l'Impress


INSERCIÓ DE DIAGRAMES

Es pot inserir un diagrama amb el conjunt de dades per defecte i, a continuació, utilitzar el diàleg Taula de dades per introduir les vostres dades per a aquest diagrama.TIPUS DE DIAGRAMA DISPONIBLES

Trieu un dels tipus de diagrama següents, segons el tipus de dades i l'efecte de presentació que vulgueu obtenir.PER EDITAR UN DIAGRAMA

Feu clic en un diagrama per editar les propietats dels objectes que en formen part:

 • mida i posició a la pàgina actual.
 • alineació, ajustament del text, límits exteriors, i més.


Feu doble clic en un diagrama per entrar en el mode d'edició:

 • valors de les dades del diagrama (per a diagrames amb dades pròpies).
 • tipus de diagrama, eixos, títols, plans laterals, graella i més.


Feu doble clic en un element del diagrama en el mode d'edició:

 • feu doble clic en un eix per editar-ne l'escala, el tipus, el color i altres atributs


Feu doble clic en un punt de dades, o en una sèrie de dades en la llegenda, per editar els valors gràfics de la sèrie de dades. O fer-ho des del menú: Visualitza - Taula de dades…Amb una sèrie de dades seleccionada,

 • feu doble clic en un sol punt de dades per editar-ne les propietats (per exemple, una sola barra en un diagrama de dades)


 • feu doble clic en qualsevol altre element, o bé
 • feu clic en l'element i obriu el menú de formatació per editar-ne les propietats.


Feu clic a fora del diagrama per sortir del mode d'edició actual.

Per imprimir un diagrama en alta qualitat, podeu exportar el diagrama a un fitxer PDF i imprimir-lo.

Per a l'edició dels següents apartats podeu anar al menú: Insereix.

Si el gràfic es troba marcat sortirà un menú on podrem editar els diferents ítems:i quan ja estan creats caldrà fer-ho des de: FormatacióEDICIÓ DE TÍTOLS D'UN DIAGRAMA

Per editar un títol d'un diagrama que heu inserit al document de l'OpenOffice.org:

 • 1.Feu doble clic al diagrama.

Apareix una vora grisa al voltant del diagrama i la barra de menú ara conté ordres per editar els objectes del diagrama.

 • 2.Feu doble clic en un text d'un títol existent.

Apareix una vora grisa al voltant del text i ara podeu dur a terme els canvis. Premeu Retorn per crear una línia nova.

Si no existeix cap títol, trieu Insereix - Títol per introduir el text en un diàleg.

 • 3.Un sol clic al títol us permet moure'l amb el ratolí.
 • 4.Si voleu canviar la formatació del títol principal, trieu Format - Títol - Títol principal. Aquesta acció obrirà el diàleg Títol.
 • 5.Seleccioneu una de les pestanyes disponibles al diàleg per fer modificacions.
 • 6.Feu clic a D'acord. Al document, feu clic a fora del diagrama per sortir del mode d'edició del diagrama.

EDICIÓ DELS EIXOS D'UN DIAGRAMA

Per editar els eixos d'un diagrama que heu inserit:

 • 1.Feu doble clic al diagrama.

Apareix una vora grisa al voltant del diagrama i la barra de menú ara conté ordres per editar els objectes del diagrama.

 • 2.Trieu Format - Eix i, a continuació, seleccioneu l'eix (o els eixos) que voleu editar. Apareixerà un diàleg.
 • 3.Seleccioneu les opcions a les seccions disponibles i feu els canvis necessaris (per exemple, seleccioneu la pestanya Escala si voleu modificar l'escala de l'eix).
 • 4.Feu clic a D'acord. Al document, feu clic a fora del diagrama per sortir del mode d'edició del diagrama.

EDICIÓ DE LES LLEGENDES D'UN DIAGRAMA

Per editar la llegenda d'un diagrama:

 • 1.Feu doble clic al diagrama.

Apareix una vora grisa al voltant del diagrama i la barra de menú ara conté ordres per editar els objectes del diagrama.

 • 2.Trieu Format - Llegenda o feu doble clic a la llegenda. Aquesta acció obrirà el diàleg Llegenda.
 • 3.Trieu les pestanyes disponibles per fer modificacions i, a continuació, feu clic a D'acord.

Per definir la perspectiva, l'aparença i la il.luminació d'un diagrama 3D, podeu triar Format - Visualització 3D. Si aquest no està activat caldrà, primer, fer-ho des de: Format - Tipus de diagrama.

A continuació tindrem activat el menú: Format - Vista 3DPERSPECTIVAIntroduïu els valors per tal que el diagrama giri en els tres eixos i per obtenir una vista en perspectiva.

Establiu tots els angles a 0 per obtenir una vista frontal del diagrama. Els diagrames de sectors i els diagrames toroïdals es mostraran com a cercles.

Quan els eixos en angle recte estiguin habilitats, només podreu girar el contingut del diagrama en les direccions X i Y, és a dir, en paral.lel a les vores del diagrama.

Si definiu x amb un valor de 90 i els valors y i z com a 0, obtindreu una visió descendent del diagrama. Si definiu x com a -90, visualitzareu la part inferior del diagrama.

Els girs s'apliquen en l'ordre següent: en primer lloc X, en segon lloc Y i finalment Z.

Quan l'ombreig està activat i gireu un diagrama, les llums giren com si estiguessin fixades al diagrama.

Activeu la casella de selecció Perspectiva per visualitzar el diagrama en una perspectiva central, com si es trobés darrere un objectiu de càmera, en lloc d'utilitzar una projecció paral·lela.

Definiu la longitud del focus amb el botó de selecció de valors. Amb el valor 100% obtindreu una vista en perspectiva en què una vora allunyada del diagrama tindrà aproximadament la meitat de la grandària que una vora propera.


APARENÇA
Seleccioneu un esquema del quadre de llista.En seleccionar un esquema, les caselles de selecció i les fonts de llum es definiran d'acord amb l'esquema seleccionat.

Si activeu o desactiveu una combinació de caselles de selecció diferent de les combinacions per als esquemes Realista o Senzill, creareu un esquema Personalitzat.

Activeu Ombreig per utilitzar el mètode Gouraud per a la renderització de la superfície. Altrament, s'utilitzarà un mètode pla.

El mètode pla defineix un sol color i un sol grau de lluminositat per a cada polígon.

Les vores són visibles i no és possible aplicar degradats suaus ni llums concentrades.

El mètode Gouraud aplica degradats per obtenir una aparença més suau i realista.

Activeu Vores de l'objecte per dibuixar línies al llarg de les vores.

Activeu Vores arrodonides per suavitzar les vores de les formes de quadre.


IL·LUMINACIÓDefiniu les fonts de llum per a la visualització 3D.

 • 1.Feu clic a qualsevol dels vuit botons per activar o desactivar una font de llum directa.

Per defecte està activada la segona font de llum, que és la primera de les set fonts de llum uniformes "normals".

En canvi, la font de llum número 1 projecta una llum especular amb reflexos.

 • 2.Podeu seleccionar un color i una intensitat per a la font de llum seleccionada al quadre de llista que hi ha sota els vuit botons.

S'afegiran els valors de lluminositat per a totes les llums, de manera que haureu d'emprar colors foscos quan habiliteu llums múltiples.

 • 3.La previsualització petita que hi ha en aquesta pestanya disposa de dos botons lliscants que permeten definir la posició vertical i horitzontal de la font de llum seleccionada. La font de llum sempre apunta al centre de l'objecte.
 • 4.El botó que hi ha a la cantonada de la previsualització petita commuta el model d'il·luminació interna entre una esfera i un cub.
 • 5.Utilitzeu el quadre de llista Llum ambiental per obtenir una llum ambiental que brilli amb una intensitat uniforme des de totes les direccions.

INTERVAL DE DADES

Feu doble clic als eixos d'un diagrama. Sortirà una pantalla semblant a aquesta:o per les XA la pestanya Escala caldrà desactivar l'opció automàtica i posar-hi les dades necessàries de forma manual.


3. Inserció d'àudio i vídeo

Permet inserir un fitxer de vídeo o de so en el document.

Trieu: Insereix - Pel.lícules i so.Per inserir un fitxer de pel.lícula o de so en un document:

 • 1.Feu clic a la posició del document on vulgueu inserir el fitxer.
 • 2.Trieu Insereix - Pel.lícules i so.
 • 3.En el diàleg Obre un fitxer, seleccioneu el fitxer que vulgueu inserir.
 • 4.Feu clic a Obre.

Per reproduir un fitxer de pel·lícula o de so en una presentació de l'Impress.

 • 1.Obriu la diapositiva que contingui el fitxer de so o de pel.lícula.
 • 2.Feu clic a la icona de l'objecte per al fitxer de pel.lícula o de so a la diapositiva.
 • 3.Feu clic a Reprodueix a la barra d'eines Reproductor multimèdia.


Reproductor multimèdia

Obre la finestra del reproductor multimèdia, que us permet previsualitzar fitxers de pel.lícula i so i inserir-los en el document actual.

Trieu Eines - Reproductor multimèdia

El Reproductor multimèdia admet diversos formats de fitxer i permet inserir-los en un document.

Si treballeu amb sistemes Windows, noteu que el Reproductor multimèdia utilitzarà el DirectShow. Aquest element sol estar instal·lat per defecte als sistemes Windows.


4. Inserció d'un organigrama

Creació d'un diagrama de fluxPer crear un diagrama de flux:

 • 1.Seleccioneu l'eina de la barra d'eines Diagrames de flux de la barra Dibuix.
 • 2.Arrossegueu una forma a la diapositiva.
 • 3.Per afegir més formes, repetiu els últims passos.
 • 4.Obriu la barra d'eines Connectors de la barra Dibuix i seleccioneu una línia de connexió.
 • 5.Moveu la busca sobre la vora d'una forma per tal que apareguin els punts de connexió.
 • 6.Feu clic a un lloc de connexió, arrossegueu-lo cap a un altre punt de connexió d'una altra forma i deixeu-lo anar.
 • 7.Per afegir més connectors, repetiu els últims passos.

Ara disposeu de l'esquema bàsic del diagrama de flux.

Per afegir text a les formes del diagrama de flux

Feu una de les accions següents:

 1. Feu doble clic a la forma i teclegeu o enganxeu el text.
 1. Feu clic a la icona Text de la barra Dibuix i arrossegueu un objecte de text sobre la forma. Teclegeu o enganxeu el text a l'objecte de text.

Per afegir un color d'emplenament a una forma:

 • 1.Seleccioneu la forma i trieu Format - Àrea.
 • 2.Seleccioneu Color i feu clic a un color de la llista.


Per afegir zones sensibles que cridin altres diapositives:

Assigneu interaccions a alguns objectes de la diapositiva.
 • 1.Seleccioneu l'objecte i trieu Presentació de diapositives - Interacció.
 • 2.Seleccioneu una interacció al diàleg. Per exemple, seleccioneu d'anar a la diapositiva següent quan l'usuari faci clic a l'objecte.

Connectors

Obriu la barra d'eines Connectors, on podeu afegir connectors als objectes de la diapositiva actual.

Un connector és una línia que uneix objectes i que es manté unida quan es mouen aquests objectes.

Si copieu un objecte amb un connector, el connector també es copiarà.

Hi ha quatre tipus de línies de connexió:

 • 1.Estàndard (angles de 90 graus)
 • 2.Línia (dues corbes)
 • 3.Directe
 • 4.Corb

Quan feu clic en un connector i moveu la busca del ratolí sobre un objecte ple o sobre la vora d'un objecte buit, apareixen els punts d'adhesió.

Un punt d'adhesió és un punt fix on podeu unir una línia de connexió. Si ho voleu, podeu afegir punts d'adhesió personalitzats a un objecte.

Per dibuixar una línia de connexió, feu clic a un punt d'adhesió d'un objecte, arrossegueu-lo fins a un punt de connexió d'un altre objecte i deixeu anar.

També podeu arrossegar-lo fins a una part buida del document i fer clic. L'extrem no unit del connector quedarà bloquejat al lloc, fins que arrossegueu l'extrem a una altra ubicació.

Per separar un connector, arrossegueu qualsevol extrem de la línia de connexió a una altra ubicació.

Tots els connectors, a més a més d'enllaçar en línia els objectes, poden començar i/o acabar en fletxa o en cercles.

Mireu el tutorial:

connectors01.flv


5. Modificació de títols especials

El Fontwork

El Fontwork és una aplicació suplementària que permet manipular el text de diverses maneres.

El que fa realment aquest programa és incrustar objectes OLE del Fontwork a les presentacions.

Us crearà efectes visuals sobre un text. Per inserir un text, s'ha d'activar la icona de la barra de dibuix.

Mireu el tutorial:

fontwork01.flv

Una vegada s'ha activat el mòdul, apareix una galeria amb diversos estils.

Escolliu-ne un i cliqueu a D'acord.

Cliqueu-hi dos cops per activar el cursor i poder escriure el text.

Cal esborrar la paraula fontwork que surt en negreta.

Escriviu el que desitgeu i, a continuació, cliqueu fora de marc per veure el resultat.

Si voleu modificar el format del text, disposeu d'una sèrie de botons a la barra del Fontwork que permeten manipular el text introduït. Per accedir aneu a visualitza / barra d'eines i seleccioneu Fontwork.

Cal tenir activat el marc del text per poder accedir als botons de la barra de Fontwork.

*

Descripció de les accions que podeu fer amb els botons de la barra del Fontwork:

 • Mostra la galeria del Fontwork per modificar la forma del text.
 • Permet unificar l’alçada de les lletres.
 • Mostra un menú d'estils d'alineacions
 • Permet modificar l'espaiat entre les lletres.

La barra d'eines Fontwork s'obre quan seleccioneu un objecte Fontwork.

Galeria Fontwork

Obre la Galeria Fontwork, des de la qual podeu seleccionar una altra previsualització.

Feu clic a D'acord per aplicar el conjunt de propietats nou a l'objecte Fontwork.

Forma de Fontwork

Obre la barra d'eines Forma de Fontwork.

Fontwork amb les mateixes alçades de lletra

Commuta l'alçada de la lletra dels objectes Fontwork seleccionats entre normal i la mateixa alçada per a tots els objectes.

Alineació del Fontwork

Obre la finestra Alineació del Fontwork.

Espaiat dels caràcters del Fontwork

Obre la finestra Espaiat dels caràcters del Fontwork.

Personalitzat

Obre el quadre de diàleg Espaiat dels caràcters del Fontwork, en el qual podeu introduir un nou valor d'espaiat de caràcter.

Valor

Introduïu el valor d'espaiat de caràcter del Fontwork.

Interlletratge dels parells de caràcters

Habilita o inhabilita l'interlletratge dels parells de caràcters.

Fontwork per a text gràfic

Podeu utilitzar el Fontwork per crear objectes de text gràfic.

Per crear un objecte Fontwork

 • 1.A la barra d'eines Dibuix, feu clic a la icona Galeria de Fontwork.
 • 2.En el diàleg Galeria de Fontwork, seleccioneu un estil de Fontwork i feu clic a D'acord.

L'objecte de Fontwork s'insereix en el document.

 • 3.Feu doble clic a l'objecte per entrar al mode d'edició de text.
 • 4.Reemplaceu el text de Fontwork per defecte amb el text que vulgueu.
 • 5.Premeu Esc per sortir del mode d'edició de text.

Per editar un objecte Fontwork

 • 1.Feu clic a l'objecte Fontwork.

Apareix la barra d'eines Fontwork. Si no veieu la barra d'eines Fontwork, trieu Visualitza - Barres d'eines - Fontwork.

 • 2.Feu clic en una icona de la barra d'eines Fontwork.

Les icones següents estan disponibles:

Galeria de Fontwork: afegeix un altre objecte de Fontwork.

Forma de Fontwork: edita la forma.

Fontwork amb les mateixes alçades de lletra: canvia l'alçada dels caràcters.

Alineació de Fontwork: alinea el text.

Espaiat dels caràcters de Fontwork: canvia l'espaiat i l'interlletratge dels caràcters.

Per editar més atributs de Fontwork

 • 1.Feu clic a l'objecte Fontwork per seleccionar-lo.
 • 2.Seleccioneu les propietats a la barra d'eines Propietats de l'objecte de dibuix.

Podeu canviar l'amplada i el color de la línia, el color i l'estil d'emplenament i moltes coses més.

Mireu els tutorials:

fontwork02.flv

fontwork03.flv