Inserir comentaris i bloc de notes de Keep

Inserir comentaris

Els comentaris ens serviran com ajuda per a nosaltres mateixos o altres editors o col·laboradors de la nostra presentació. Podem inserir comentaris com per exemple notes aclaratòries o suggerències d’un contingut. Aquests no es veuran en iniciar la presentació.

Per inserir un comentari a les presentacions de Google aneu al menú Insereix i trieu l'opció Comenta o bé feu clic a la icona Afegeix un comentari. Feu un clic o seleccioneu el què voleu comentar. Podeu comentar un text, una imatge, una diapositiva…

En afegir un comentari es mostra una petita finestra amb la imatge de perfil, la data de quan s'ha fet el comentari i el nom d’usuari de qui fa el comentari. Aquí podeu afegir el comentari. Premeu el botó Comenta perquè els canvis tinguin efecte.

En l'exemple de sota hem afegit un comentari d'exemple al títol de la diapositiva.

Si tanqueu la presentació tots els comentaris no inserits correctament es perdran.

Veure tots els comentaris

Per veure o amagar tots els comentaris només cal que feu clic a la icona Afegeix un comentari.

Editar, eliminar o enllaçar un comentari

A la dreta de la finestra del comentari apareix un menú amb tres puntets verticals.

Aquí podeu editar o suprimir el comentari. Si trieu l'opció Enllaça a aquest comentari us donarà un enllaç que podreu enviar per correu electrònic a la persona o persones que vulgueu. D'aquesta manera us podeu assegurar que les persones que us interessi vegin el comentari. Recordeu que cal compartir la presentació abans o durant la gestió d'aquest pas.

Enviar un comentari a una persona específica

A la mateixa finestra de comentaris si escriviu l'adreça electrònica de la persona a la que li voleu enviar el comentari, en escriure @ immediatament us sortirà el contacte de la vostra llista de contactes. Si voleu afegir més d'una persona premeu la tecla + després del primer contacte inserit.

Si Google no us ofereix suggerències de contactes quan introduïu les adreces de correu electrònic podeu configurar aquesta opció. Aneu al menú Eines i trieu l'opció Preferències.

S'obre una finestra. Marqueu l'opció Suggereix contactes als comentaris.

Gestionar les notificacions de comentaris

Per veure tota la cadena de comentaris feu clic a la icona situada a la part superior dreta de la pantalla tal i com indica la imatge de sota.

Aquí podeu configurar si voleu rebre notificacions. Si escolliu totes rebreu notificacions sempre que alguna persona faci un comentari. Si escolliu Per a l'usuari només rebreu notificacions quan altres persones responguin als vostres comentaris o a comentaris als que se us hagi afegit. Si escolliu cap no rebreu mai missatges de correu electrònic sobre comentaris d'aquesta presentació.

Aquí també podeu escollir Respon o Resol el comentari. L'opció Resol permet marcar el comentari com a resolt i desapareixerà de la pantalla principal tot i quedarà emmagatzemat i el podreu veure en aquesta secció de comentaris.

Bloc de notes de Keep

Google Keep és un bloc de notes al núvol, és a dir, a Internet. Permet escriure una nota, l'aplicació la desa al núvol, i s'hi pot accedir des d'un altre dispositiu.

Google Keep ve a competir amb Evernote o Microsoft OneNote entre d'altres. Serveix per emmagatzemar anotacions, llistes, enllaços… és a dir, qualsevol informació susceptible de ser escrita en un post-it. També pot mostrar una llista de tasques amb caselles de verificació i podeu dictar les notes ja que transcriu automàticament notes de veu (actualment en català no està activa). Les notes també es poden canviar de color per identificar-les millor o donar prioritats o moure-les i arxivar-les quan ja no es necessitin i també es poden compartir amb altres persones. El més interessant és que totes aquestes notes es poden desar al Drive.

Google Keep també permet establir recordatoris basats en el lloc on es troba una persona, és a dir, es pot establir un recordatori abans d'entrar en un edifici, quan es passa a prop d'un lloc com ara una llibreria, un museu, un supermercat… i que el mòbil o dispositiu avisi de la tasca a realitzar.

La intenció d'aquest tutorial no és explicar exhaustivament com funcionen les notes de Keep sinó donar unes pinzellades perquè les pugueu utilitzar juntament amb les presentacions de Google.

Les presentacions de Google tenen afegida aquesta funció de manera que qualsevol idea es pot desar al bloc de notes de Keep per després passar-la a la presentació.

Bloc de notes de Keep des d'un dispositiu Android

La idea principal és que les idees que tingueu quan no esteu treballant en la presentació i no tingueu un ordinador al davant, les podeu escriure a Keep mitjançant el vostre smartphone i després passar-les a la presentació de manera que el què heu escrit a Keep ja no ho hagueu de tornar a escriure a la presentació de Google.

Instal·leu l'aplicació de Keep al vostre dispositiu (és gratuïta). Quan s'obre l'aplicació es veu aquesta pantalla.

Aneu provant les diferents opcions que mostra la imatge de sobre per inserir una nota.

Quan esteu inserint una nota apareixen diferents opcions tal i com mostren les imatges de sota.

El menú d'opcions de la part inferior dreta de la pantalla permet

- Canviar el color de la nota,

- Establir etiquetes. Per exemple en aquest cas podem afegir l'etiqueta "Google Slides"" de manera que totes les idees per a la nostra presentació les podem etiquetar igual i així quedar agrupades.)

- Afegir col·laboradors, és a dir, persones que podran editar la nota.

- Enviar permet desar la nota al Drive o enviar-la a través d'altres aplicacions com ara Bluethooth, Gmail, Linkedin, Messenger, SMS, Whatsapp…..

- Crear una còpia o eliminar.

Aneu provant totes les opcions per veure com queda. El més important és que les notes que heu inserit al vostre smartphone es veuran a les presentacions de Google.

Obriu una presentació de Google i aneu al menú Eines i trieu l'opció Bloc de notes de Keep.

A la dreta s'obre una finestra on podeu veure les mateixes notes que heu inserit a Keep amb el vostre smartphone.

Fent clic al menú dels tres puntets de la dreta de la nota, la podeu Afegir a la diapositiva, Suprimir, o editar amb Keep.

També podeu prémer Fet per arxivar la nota.

En l'exemple de sobre, a la nota de color verd, hi ha una llista de verificació. Aquestes poden servir tant per anar marcant tasques que ja s'han fet com per descartar opcions d'alguna pregunta.

Veureu que qualsevol canvi que feu al vostre dispositiu es sincronitza ràpidament amb les Presentacions de Google i a la inversa.

Les notes de Keep no es veuran en fer clic al botó INICIA LA PRESENTACIÓ o en prémer les tecles Ctrl + F5.