Inserir objectes

Les presentacions de Google permeten inserir tot tipus d'objectes com ara imatges, quadres de text, vídeos, formes, taules, gràfics, diagrames, títols amb WordArt i línies.

Per saber com inserir quadres de text aneu al mòdul 8 del curs C8 Presentació de continguts: Google Drive. Nivell mitjà.

Per saber com inserir imatges, formes i línies aneu al mòdul 9 del curs C8 Presentació de continguts: Google Drive. Nivell mitjà.

A continuació us expliquem totes les altres opcions per inserir objectes

Inserció de taules

Podeu afegir taules des del menú Insereix l'opció Taula. En el desplegable de la dreta feu clic i arrossegueu amb el ratolí pel damunt de la taula. Veureu com augmenta de mida en funció de la necessitat de més o menys files i/o columnes. Aquí podeu seleccionar tantes files i columnes com vulgueu.

Un cop heu inserit la taula feu clic, amb el botó dret del ratolí, damunt d'una cel·la de la taula per afegir o suprimir files i/o columnes o suprimir la taula.

La taula seleccionada queda emmarcada en un quadre de color blau amb el que podeu fer diferents modificacions, ampliar o reduir la mida de la taula o desplaçar-la per dins de la diapositiva.Ampliar des dels vèrtexs
Ampliar per qualsevol dels quatre costats
Desplaçar la taula per la diapositiva

Podeu escollir el tipus de vora seleccionant una o varies cel·les o tota la taula i fent clic a la fletxa que apareix dins d'una de les cel·les seleccionades:

Podeu escollir el color de la vora en el menú superior. Per defecte les presentacions de Google insereixen les taules amb la vora de color gris clar. Podeu canviar el color de les vores prement aquesta icona.

De la mateixa manera podeu fer que totes les vores seleccionades siguin transparents.

Podeu canviar el Gruix de la vora i el tipus o Guió de la vora prement les icones:

Per exemple, a la imatge de sota el gruix de la vora és de 3 píxels, de color negre i la vora discontínua:

Per canviar el color de fons d'una cel·la feu clic dins la cel·la que voleu canviar de color i premeu la icona Color d'emplenament. Podeu canviar el color de fons de tota la taula seleccionant totes les cel·les i repetint el procés.

Es pot afegir text a cadascuna de les cel·les clicant damunt la cel·la directament.

Inserció de gràfics

Per inserir un gràfic aneu al menú Insereix l'opció Gràfic. Podeu escollir entre Gràfics de barres, de Columna, de Línia, Circulars o bé escollir-ne un De Fulls de càlcul del Drive que contingui un gràfic.

Quan inseriu qualsevol tipus de gràfic Google, per defecte, l'insereix en anglès i amb uns colors predeterminats.

Modificar els colors del gràfic

Per modificar els colors del gràfic feu clic amb el botó dret del ratolí sobre el gràfic i escolliu l'opció Opcions de format.

A la dreta de la pantalla s'obre el panell Opcions de format on podeu escollir:

-Canvi de color. Per aquesta opció només hi ha disponibles unes quantes combinacions de colors. Per afegir colors personalitzats heu de veure l'apartat de més avall Modificar el contingut del gràfic.

-Ajustos. Serveix per configurar la Transparència, la Brillantor i el Contrast del gràfic de la mateixa manera com es faria amb una imatge. Premeu el botó Restableix per tornar al gràfic original si els canvis que heu fet no us agraden.

- Ombra. Serveix per afegir una ombra al gràfic que inseriu. En els gràfics, una ombra moderada els fa més elegants. Podeu escollir el color de l'ombra, la seva transparència, l'angle de l'ombra que la situarà a un costat o l'altre del gràfic, la Distància de l'ombra respecte el gràfic i el Radi de desenfocament, és a dir, si l'ombra serà més sòlida o més difuminada.

Proveu les diferents opcions i escolliu la que més us convingui.

-Reflexió. Aquesta opció permet aplicar un "efecte mirall" al gràfic. Si s'utilitza amb criteri aquesta opció li afegeix un toc distintiu i elegant.

Una vegada heu inserit el gràfic el podeu moure lliurement per la diapositiva fent clic amb el botó del ratolí i arrossegant-lo o bé el podeu centrar verticalment i horitzontalment dins la diapositiva.

Aneu al menú Organitza l'opció Centra a la pàgina i seleccioneu Horitzontalment i/o Verticalment. Si voleu les dues opcions heu de repetir els mateixos passos dues vegades.

Modificar el contingut del gràfic

Per modificar el contingut d'un gràfic seleccioneu el gràfic i feu clic al menú desplegable que hi ha a la part superior dreta i trieu l'opció Obre el document d'origen. S'obrirà, en una pestanya nova, un Full de càlcul del Drive on podeu editar i canviar les dades.

Els gràfics de les presentacions de Google es vinculen amb els Fulls de càlcul del Drive per tant, en modificar el full de càlcul, és modificarà el gràfic.

Canvieu els noms de les files i les columnes així com també els valors a la taula de dades i veureu com es modifica el gràfic.

A la dreta de la pantalla apareix el panell Editor de gràfics. Si tanqueu aquest panell, per tornar-lo a obrir, només cal que feu doble clic sobre el gràfic (en full de càlcul).

L'Editor de gràfics té dues pestanyes, Dades i Personalitza.

La pestanya Dades permet escollir el tipus de gràfic i l'interval de dades:

Tipus de gràfic. Permet escollir molts tipus de gràfics. Feu clic al desplegable per seleccionar el que més us convingui per a la vostra presentació.

Un cop heu seleccionat el tipus de gràfic aquesta pestanya de Dades variarà en funció del gràfic seleccionat.

Apilament. Només pels gràfics de barres i columnes. Permet posar les barres d'un mateix concepte una sota l'altre o una al costat de l'altre.

Eix d'Y. L'eix Y és l'eix vertical i l'eix X és l'eix horitzontal. Indiquen mitjançant l'escala i rètols les dades que volem representar.

Sèries. Quan es fa un gràfic, hi ha diversos paràmetres que podem introduir. Cada conjunt de dades que es pot considerar individual, serà una sèrie. En el panell dret podem afegir sèries de dades a la zona puntejada Afegeix sèrie.

Interval de dades. Aquesta dada és molt important perquè si no està ben seleccionat no mostrarà correctament el gràfic.

Feu clic a la icona situada a la dreta de Interval de dades. Apareixerà una finestra on demana Quines dades?. Feu clic i arrossegueu, a la taula de valors, seleccionant totes les cel·les (files i columnes) que continguin dades, ja sigui números com text. Seguidament el gràfic s'actualitzarà. Si voleu afegir més dades a la taula, més files i/o més columnes repetiu aquest pas per actualitzar el gràfic, és a dir, perquè el gràfic mostri les noves dades.

Aneu provant les diferents opcions de la pestanya Dades per veure com es modifica el gràfic.

Amb la pestanya Personalitza podeu canviar els eixos, les sèries i el format del gràfic. També podeu fer doble clic a la zona del gràfic que voleu editar i veureu com s'activa la zona corresponent en aquesta pestanya Personalitza.

Estil del gràfic. Permet canviar el color de fons, el tipus de lletra, posar el gràfic en 3D….

Títols del gràfic i de l'eix. Podeu modificar el format del títol, del subtítol, del títol de l'eix vertical i el de l'eix horitzontal. A cada un li podeu canviar el tipus de lletra, la mida, el color, posar-lo en negreta, cursiva i escollir l'alineació (dreta, esquerra o centrat).

Sèrie. Aquí podeu aplicar a totes les sèries o només a una les barres d'error o les etiquetes de dades. Si seleccioneu etiquetes de dades veureu que en podeu editar el format ja sigui per una sèrie o per totes. Aquesta funció pot ser realment interessant quan en un gràfic volem destacar només un tipus de dades i que les altres dades quedin amagades de manera que facilita la lectura de les que volem destacar.

Llegenda. Aquí podeu canviar la posició de la llegenda. Si no voleu que hi hagi llegenda seleccioneu Cap. Proveu les diferents posicions de la llegenda i seleccioneu la que més us convingui pel vostre gràfic.

Eix horitzontal. Aquí podeu canviar el format del text de l'eix horitzontal, és a dir, el tipus de lletra, la mida, el color, posar-lo en negreta, en cursiva… També podeu canviar els valors màxim i mínim de l'escala numèrica, si voleu una escala logarítmica, el factor de l'escala, la inclinació de les etiquetes i fins i tot si voleu modificar el format numèric. Proveu les diferents opcions i seleccioneu la que més us convingui pel vostre gràfic.

Eix vertical. Podeu canviar el format del text d'aquest eix vertical així com també invertir l'ordre dels eixos. Proveu les diferents opcions i seleccioneu la que més us convingui pel vostre gràfic.

Quadrícules. Podeu escollir el total de línies de la graella principal com de la secundària i els seus colors.


Inserció d'àudio i vídeo

Inserir àudio

Aneu a la pràctica 3 del mòdul 1 per veure com es pot inserir àudio.

Inserir vídeo

Podeu inserir vídeos des de l'apartat que té Google de vídeos o des de l'enllaç amb el Youtube.

Aneu al menú Insereix i trieu l'opció Vídeo.

Veureu que s'obre una finestra nova amb diferents opcions.

Cerca. Permet fer una cerca de vídeos de la mateixa manera que es fa amb el Youtube.

Per URL. Permet inserir un vídeo que ja teniu cercat i del qual ja sabeu la seva adreça web.

Google Drive. Permet inserir un vídeo que prèviament heu pujat al Google Drive o que us l'hagin compartit amb vosaltres. Aquesta opció és molt útil per enllaçar els vostres propis vídeos.

Tant si heu penjat un vídeo vostre al Google drive o al Youtube el podeu inserir a Presentacions de Google.


Inserció d'un diagrama

Per inserir un diagrama aneu al menú Insereix i trieu l'opció Diagrama.

Veureu que a la dreta de la pantalla s'obre el panell Diagrames amb 6 classes diferents de diagrames. Diagrama de Quadrícula, de Jerarquia, de Cronologia, de Procés, de Relació i de Cicle. Feu clic en un d'ells per veure les diferents varietats de diagrames que contenen.

A cada diagrama podeu escollir els nivells i el seu color:

Per inserir un diagrama feu un clic al que més us agradi en el panell Diagrames. Immediatament el diagrama s'inserirà a la diapositiva actual.

En el següent exemple hem inserit un diagrama de Cronologia amb 4 nivells i sense modificar-ne el color.

Per editar el contingut del diagrama feu clic sobre de la zona que voleu editar. Queden seleccionats tots els objectes que conté aquella zona, quadres de text i formes. Aquí podeu modificar el contingut del text fent clic a cada un dels quadres de text que contingui. Podeu canviar els colors de les formes fent-hi clic a sobre i seleccionant un color d'emplenament a la barra d'eines.

Suprimir el diagrama

Per suprimir tot el diagrama o només una part seleccioneu tota la zona que voleu suprimir amb el ratolí i premeu la tecla Supr.

Atenció. Cada vegada que feu clic en un diagrama aquest s'inserirà a la diapositiva. Per canviar de diagrama primer heu de suprimir l'anterior.

Als diagrames també se'ls pot aplicar Ombra i Reflexió. Aneu al menú Format i trieu l'opció Opcions de Format tal i com s'ha explicat anteriorment en aquesta pràctica amb els gràfics.


Inserir WordArt

WordArt permet crear títols o textos estilitzats amb diferents efectes especials com ara contorns, ombres i altres manipulacions que no estan disponibles a través de les eines de format de text. Si bé aquesta funció a Presentacions de Google és una mica limitada, és un recurs més que podeu utilitzar.

Aneu al menú Insereix i trieu l'opció WordArt.

Apareix un quadre on inserir text. Com bé diu la llegenda al peu del quadre, premeu la tecla Retorn per desar el text. Per inserir diverses línies feu servir les tecles Majúscules + Retorn. Cada vegada que premeu aquestes dues tecles alhora farà un salt de línia i podreu escriure a sota.

En aquest exemple hem escrit "WordArt". En prémer la tecla Retorn el text apareix a la diapositiva de la següent manera:

Per editar el format del text feu clic a les eines que teniu a la part superior esquerra. Podeu modificar: El color de l'interior del text amb el pot de pintura; el color del contorn amb el llapis; el gruix i el traç del contorn, el tipus de lletra, i convertir el text en negreta o cursiva.

Per afegir ombra i reflexió feu clic a Opcions de Format.

Podeu augmentar i reduir la mida del títol estirant-lo o encongint-lo pels diferents punts del requadre blau de la mateixa manera que es pot fer amb una imatge. També podeu fer una rotació fent clic i arrossegant a banda i banda amb la rodona superior.

El WordArt és molt útil per a decorar les vostres presentacions. Malgrat tot utilitzeu-lo amb criteri.