Inserir animacions


Les presentacions de Google permeten fer petites animacions amb els objectes, quadres de text, formes, etc. dins les diapositives.

Aneu al menú Visualitza i trieu l'opció Animacions o bé feu clic al botó Transició… per veure el panell d'animacions que és el mateix que el de les transicions. També hi podeu accedir des del menú Insereix i triant l'opció Animació.

Inseriu un quadre de text, una imatge, una forma o un tipus de línia.Per afegir l'animació heu de tenir l'objecte seleccionat tal i com indica la imatge de sota.

Feu clic a + Seleccioneu l'objecte que voleu animar.Per defecte sempre surt l'animació Atenuació d'entrada (En fer-hi clic). Al costat esquerre podeu veure una miniatura de l'objecte al que li esteu aplicant l'animació.Si teniu dos o més objectes per animar podeu veure ràpidament quin tipus d'animació li heu aplicat a cadascun d'ells.Un cop heu escollit i seleccionat l'objecte, en el submenú d'animacions apareixen les diferents opcions disponibles.

El text en vermell indica l'animació que actualment té l'objecte seleccionat:El desplegable gris serveix per canviar el tipus d'animació:La creueta grisa que hi ha a la dreta del desplegable gris serveix per eliminar l'animació:Si seleccioneu Per paràgraf en un quadre de text, l'animació que li heu aplicat al quadre de text fa que els paràgrafs apareguin un a un. Si no seleccioneu aquesta opció l'animació afecta al text sencer.

Comproveu la diferència marcant o desmarcant aquesta opció i fent clic al botó ReprodueixPer controlar en quin moment voleu que aparegui l'animació seleccioneu una opció del menú desplegable.En fer-hi clic serveix per avançar les animacions quan l'usuari prem el botó esquerre del ratolí.

Després de l'anterior. L'animació té lloc immediatament després de l'anterior, és a dir, és automàtic, l'usuari no ha de fer clic amb el ratolí.

Amb l'anterior. Aquesta opció és per quan voleu que dues o més animacions es reprodueixin al mateix temps.

Per controlar la velocitat de les animacions seleccioneu l'interval. Aquest pot variar entre els 0 i els 5 segons. Desplaceu la barra a dreta o esquerra per seleccionar l'interval que més us convingui.Canviar l'ordre de les animacions

Un cop heu escollit totes les animacions, en podeu canviar l'ordre. En el panell Animacions feu clic sobre l'animació i desplaceu-la amunt o avall sense deixar anar el botó del ratolí. Les animacions que estan més amunt del panell són les que es reproduiran primer.Es poden configurar varies animacions en una mateixa diapositiva i es poden afegir animacions d'entrada i de sortida per un mateix objecte.

És recomanable que no us accediu amb les animacions ja que poden ser un factor de distracció en detriment de la comunicació.