Crear hipervincles a correus electrònics

Per crear un enllaç a correus electrònics cal seleccionar mailto: i seguidament escriure l’adreça de correu electrònic.