Crear hipervincles a pàgines d’Internet

Per evitar escriure l’adreça web malament és millor seleccionar-la de la barra de navegació d’Internet i amb les tecles Ctrl + C copiar-la i amb les tecles Ctrl + V enganxar-la en aquest quadre.