Els hipervincles

Els hipervincles o enllaços es poden fer:

A una mateixa presentació entre diferents diapositives; entre diferents presentacions; a una adreça de correu electrònic; a un fitxer i a una pàgina web.

Els hipervincles es poden fer a través d’imatges o també de textos. En ambdós casos es segueix el mateix procediment. Es selecciona la imatge o el text i amb el botó dret del ratolí s’obté un menú que permet crear enllaços:

Es pot enllaçar amb un fitxer que tinguem (pot ser d’altres programes); un enllaç d’una web; un lloc en el mateix document; crear un document nou i també una adreça de correu electrònic. Només cal seleccionar l’opció i completar la informació que es demana.