Crear i manipular plantilles

Les plantilles es creen quan es necessita un mateix model vàries vegades per, d’aquesta manera, no anar creant-lo de nou. Si, per exemple, volem fer una presentació que cada diapositiva sigui igual però el contingut sigui diferent aleshores utilitzarem una plantilla. És molt útil quan es treballa en un projecte comú amb varies persones per tal que tothom segueixi la mateixa estructura. Per crear-la de nou només s’ha de fer el disseny que es vol i desar-la en format (*.dot).

Quan està desada en aquest format, cada vegada que s’edita demana desar-ho amb un nom diferent de manera que la plantilla no es pot modificar. Un cop creada i desada en aquest format cal tancar-la. Quan es torna a obrir i es fa qualsevol modificació, quan es vol tornar a desar, el programa demana amb quin nom i a quina ubicació es vol desar ja que aquells canvis no poden afectar a la plantilla sinó a un document nou.

A l´hora de modificar una plantilla ja creada, quan s’han fet els canvis, s’ha de desar en format (*.dot) a Desa en format: i donar-li el mateix nom que tenia la plantilla.