Disseny

El disseny d’una diapositiva és l´organització dels elements com el text, els títols i subtítols, llistes, imatges, taules, gràfics, auto-formes i pel.lícules.

Modificar l’aspecte d’una diapositiva

Les diapositives es poden crear a partir de diapositives en blanc o també a través de plantilles de disseny que ofereix el programa. Quan s’obre el programa, per defecte ja demana quina plantilla es vol utilitzar.

Aquests dissenys estan preestablerts i faciliten l’edició de la diapositiva. Si no es vol utilitzar cap d’aquests dissenys es pot escollir a la finestra la diapositiva en blanc o es poden suprimir els marcs dels títols i subtítols que hi pugui haver a la diapositiva actual.

Per aplicar Disseny:

Menú Format – Aplicar diseño. Apareixeran moltes plantilles de disseny que també podem utilitzar.

Es pot seleccionar qualsevol disseny i també es poden editar les imatges, colors, quadres de text.

Una vegada seleccionat el disseny de colors, amb el botó dret del ratolí sobre la diapositiva, es pot escollir el disseny del contingut.

Modificació del color de la línia

Quan inserim una línia a la diapositiva la podem canviar de color, de gruix i d’estil. Cal visualitzar la barra d’eines de dibuix per poder fer tots els canvis

Modificació del color de les fonts

Per poder inserir text cal anar al menú Insertar – Cuadro de texto

Un cop inserit el text cal seleccionar-lo i canviar-ne el color.

Combinacions de colors

Quan es selecciona una plantilla de disseny, aquesta té predeterminada una combinació de colors que es podrà modificar. Per veure la combinació de colors d’una diapositiva es selecciona la diapositiva i al menú Formato- Combinación de colores de la diapositiva.

La combinació de colors apareixerà en una finestra nova.