Inserció d’efectes de so

Per inserir un so cal anar al menú Insertar – Películas y sonidos.

Es poden afegir música i so a la presentació des de fitxers que es tinguin a l’ordinador o a la Galeria multimèdia. També, com hem dit anteriorment al mòdul 1 punt 5 Gravar una narració, es poden gravar directament els seus propis sons o narracions i afegir-los a la presentació amb el propi programa. També es poden utilitzar pistes de música.

Inserir sons des de l’ordinador

Es poden inserir sons des d’un fitxer que es tingui a l’ordinador. En aquest cas cal anar al menú Insertar – Películas y sonidos – Sonido de archivo.

S’obrirà una finestra per cercar on es té desat el fitxer de so per després poder-lo inserir. Un cop inserit apareixerà una icona de so. Aquesta icona es pot arrossegar fora de la diapositiva perquè no es vegi durant la presentació i quedi més professional.

Amb el botó dret del ratolí sobre l’objecte de so es pot escollir que el so es reprodueixi repetidament. En aquesta finestra també es permet seleccionar una pista d’àudio d’un CD.

L’Office 97 no permet fer tantes coses amb el so com en versions més modernes de l’Office.

Eliminar un so

Qualsevol so que es vulgui eliminar només caldrà seleccionar-lo i prémer la tecla Supr o Del del teclat.

INFORMACIÓ IMPORTANT

De forma predeterminada, si la mida del so és superior a 100 KB es vincula a la presentació enlloc d’incrustar-se. (objecte vinculat: objecte que es crea en un fitxer d’origen i s’insereix en un fitxer de destinació mantenint una connexió entre els dos fitxers). Si una presentació té fitxers vinculats i es fa la presentació en un altre equip s’haurà de copiar la presentació així com també els fitxers vinculats (fitxers de so). Si no es fa així, el més probable és que en fer la mateixa presentació en dos ordinadors diferents es perdin alguns efectes de so. Això és molt freqüent sobretot quan s’insereixen pistes d’àudio. Quan es vol reproduir a un altre ordinador, aquestes no se senten si no es copien al nou ordinador juntament amb la presentació i es tornen a vincular (inserir).