Introduir efectes entre diapositives

Transicions entre diapositives

Una transició és l'efecte visual que el programa genera en el trànsit d'una diapositiva a una altra. Menú Presentación - Transición de diapositiva.

Seleccioneu qualsevol transició i veureu què passa. En aquest menú també es pot seleccionar la velocitat i també que hi hagi so o no.

Un cop inserida la transició apareixerà una icona a la vista en miniatura. En fer clic a aquesta icona es reproduirà la transició

Configuració de la durada de les transicions.

En aquest mateix menú al requadre "Avanzar" es pot escollir si es vol que es faci amb el ratolí o en un temps determinat. Es pot aplicar aquest efecte a totes les diapositives o, només, a l’actual.