Inserir animacions

Animacions d’objectes i textos

A les presentacions podem donar moviment als objectes que en formen part com també al text fent-les així més elaborades i d’aquesta manera aconseguir cridar més l’atenció de les persones que les estan veient.

Per animar un text o un objecte, primer es selecciona amb el ratolí i a continuació es va al menú Presentación – Personalizar animación. Si l’objecte o text no està seleccionat aquestes opcions apareixeran en un color gris que significa que no es poden aplicar.

Ara es pot afegir un efecte:

El PowerPoint 97 no permet crear trajectòries de desplaçament.