Inserir intervals

Inserir intervals permet calcular el temps que es necessita per veure cada diapositiva sense presses. Per calcular el temps que es necessita s’ha de desplegar, en el menú Presentación – Ensayar intervalos. La presentació comença a reproduir-se però amb la diferència que a la part inferior dreta apareix un comptador que cronometra el temps que es tarda en passar d’una diapositiva a una altra.

En el requadre blanc es mostrarà el temps per a la diapositiva actual. A l’esquerre en el cronòmetre gris s’indica la suma total d’intervals, és a dir, el temps que transcórrer entre la primera i l´última diapositiva.

La fletxa serveix per passar a la següent diapositiva. El botó per pautar l’assaig d’intervals i per repetir el cronometratge (reiniciar el cronòmetre).

Quan s’iniciï el comptador cal esperar que transcorri el temps que es vulgui per a la primera diapositiva i després prémer el botó . Seguidament passarà a cronometrar la següent diapositiva sumant el temps de la primera en el quadre gris i així successivament per a totes les diapositives. Per acabar cal prémer el botó c8n3m1pwp97_009.png i en tancar la finestra, el programa pregunta si es volen conservar aquests intervals per aplicar-los a cada diapositiva de la presentació. Si és afirmatiu apareix una pantalla en la qual es mostren les diapositives en miniatura amb el temps utilitzat a cada una d’elles a sota.

Gravar una narració

El PowerPoint permet gravar sons directament sense haver d’utilitzar un programa extern. Cal tenir un micròfon connectat a l’ordinador o bé que l’ordinador el porti incorporat. Menú Insertar – Películas y sonidos – Grabar sonido.