Fer una presentació de tipus orador

A les presentacions es poden inserir notes de l’orador per tal d’introduir informació que servirà per especificar el contingut de les diapositives.

S’obrirà un quadre on podrem escriure les notes per fer més entenedora la presentació.

Quan es fa una vista Página de notas es visualitzaran les notes que s’han escrit.