Amagar una diapositiva

Si no voleu que una diapositiva es vegi quan es faci la presentació seleccioneu la diapositiva a la vista classificador de diapositives, feu clic amb el botó dret del ratolí i en el menú contextual seleccioneu Ocultar diapositiva. Per tal que es torni a veure cal repetir la mateixa acció però desmarcant aquesta opció.

El PowerPoint es pot desar en format *.ppt i el format amb el qual podem crear una presentació perquè s’iniciï automàticament *.pps. La diferència és que amb format *.pps es crea un fitxer que no es pot editar, és a dir, és una presentació auto-executable.

Configurar una presentació perquè s’iniciï automàticament: 1. Obriu el programa 2. En el menú Arxivo, feu clic en Guardar como. 3. En el quadre Guardar como tipo es selecciona Presentació con diapositivas del PowerPoint (*.pps). 4. En el quadre Nom del fitxer, escriviu un nom i, a continuació, feu clic al botó Guardar.

Fer una presentació de tipus orador

A les presentacions es poden inserir notes de l’orador per tal d’introduir informació que servirà per especificar el contingut de les diapositives.

S’obrirà un quadre on podrem escriure les notes per fer més entenedora la presentació.

Quan es fa una vista Página de notas es visualitzaran les notes que s’han escrit.